اسامی بخشی از دستگیر شدگان حادثه آمل
منبع: هابیلیان

اسامی تعدادی از اعضای اتحادیه ی کمونیست ها ، که در جریان فعالیت های اتحادیه ، به ویژه موضوع جنگل فعالیت کرده و اعدام ، زندانی و یا آزاد شدند . ردیف نام و نام خانوادگی سمت سرنوشت 1 فرامرز سمنانی (مصطفی) کادر مرکزی معدوم 2 فرید سریع...

دادگاه محاکمه نسرین جزایری
منبع: هابیلیان

دادستان : بسم الله القاصم الجبارین ؛ ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ، با احترام کیفر خواست صادره علیه متهم به مشخصات زیر تقدیم می گردد : خانم نسرین جزایری ، فرزند هادی با نام مستعار پروانه ، به شماره شناسنامه 1201 ، متولد 1329 ، متأهل ، تبعه ایران ، اهل و مقیم تهران – شهرک...

دادگاه محاکمه مسعود مدی
منبع: هابیلیان

اخامِه شِعر بَوِم از شهر شهیدون دادستان : بسم الله القاسم الجبارین ، ریاست محترم دادگاه های انقلاب اسلامی ، محترماً کیفرخواست صادره علیه متهم به مشخصات زیر به حضورتان تقدیم می گردد : آقای مسعود مدی ، فرزند حسین با نام مستعار خسرو ، به شماره شناسنامه 3622 ، متأهل ، تبعه ایران ، اهل آبادان ، مقیم تهران ، عضو...

دادگاه محاکمه فریدون پرتوی
منبع: هابیلیان

بسم رب الشهدا و المستضعفین . ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ، محترماً کیفر خواست صادره علیه متهم به مشخصات زیر تقدیم می گردد : آقای فریدون پرتوی ، فرزند ولی الله ، با نام مستعار عباس ، شناسنامه شماره 1627 ، متولد 1344 ، تبعه ایران ، اهل و مقیم تهران ، مجرد ، عضو تشکیلات...

دادگاه محاکمه محمد حسین علی آبادی
منبع: هابیلیان

بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله گیلانی : شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به محاکمه عاملین فاجعه شهرستان شهید پرور آمل ادامه می دهد ، محاکمه با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید شروع می شود . ( تلاوت سوره تکاثر ) دادستان : بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله القاصم الجبارین ،...

دادگاه محاکمه ضیاءالدین عبد منافی
منبع: هابیلیان

دادستان : اعوذ بالله من الشیطان الرجیم « کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا و لا ذمه » ، " چگونه با مشرکان عهد شکن وفا به عهد توان کرد و در صورتی که اگر شما مسلمانان چیره شوند (این از ویژگی کفار است که اگر بر مسلمان ها چیره شوند) نه خویشاوندی می شناسند و نه به عهد و پیمانی وفا...

دادگاه محاکمه رحام ضرغامی
منبع: هابیلیان

دادستان : بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله القاصم الجبارین این مردم آمل چه کرده بودند که شما آنها را ناجوانمردانه کشتید ؟ ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ، محترماً کیفرخواست صادر علیه متهم به مشخصات زیر تقدیم حضورتان می گردد : آقای رحام ضرغامی ، فرزند بیژن ، با نام...

دادگاه محاکمه فرامرز طلوعی
منبع: هابیلیان

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ، ایدک الله تعالی . محترماً کیفرخواست صادره علیه متهم به مشخصات زیر به حضورتان ارائه می شود : آقای فرامرز طلوعی سمنانی ، فرزند حسین با نام مستعار مصطفی ، به شماره شناسنامه 877 صادره از تهران ، متأهل ، متولد 1323 ، ساکن تهران ، خیابان سید جمال...

دادگاه محاکمه محمدرضا سپرغمی
منبع: هابیلیان

بسم الله الرحمن الرحیم .آیت الله گیلانی : جلسه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در ادامه رسیدگی به پرونده عاملین فاجعه آمل طبق سنت دادگاههای انقلاب ، با آیاتی چند از کلام الله مجید شروع می شود و دادستان محترم انقلاب اسلامی مرکز ، کیفر خواست مربوطه را قرائت خواهند نمود . ( پس...

دادگاه محاکمه ایرج شیر علی
منبع: هابیلیان

بسم الله القاصم الجبارین و المستکبرین ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ، با احترام کیفرخواست صادره علیه متهم با مشخصات زیر تقدیم می گردد : آقای ایرج شیر علی فرزند نوری با نام های مستعار تقی و مسعود به شماره شناسنامه 168 ، متولد 1332 ، متأهل ، تبعه ایران ، اهل تهران و مقیم...

دادگاه محاکمه عبدالرحمان آزمایش
منبع: هابیلیان

دادستان : بسم الله القاصم الجبارین . ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ، ایدک الله تعالی . محترماً کیفرخواست صادره علیه متهم ، آقای عبدالرحمن آزمایش ، به شماره شناسنامه 1561 ، متولد 1330 ، متأهل ، تبعه ایران ، اهل تهران خیابان جمهوری اسلامی ، عضو مرکزیت تشکیلات اتحادیه...

دادگاه محاکمه حمیدرضا امامی
منبع: هابیلیان

دادستان : بسم الله القاصم الجبارین ؛ " آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند ." امام خمینی ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ، کیفرخواست صادره علیه متهم به مشخصات زیر تقدیم حضورتان می گردد . آقای حمیدرضا امامی ، فرزند غلامرضا ، با نام مستعار کاظم ، با شناسنامه شماره 1 ، متولد...

دادگاه محاکمه جهانگیر احمدی گل‌تپه‌ای
منبع: هابیلیان

دادستان : بسم الله مبیر الظالمین ، ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز . با احترام تمام ، کیفرخواست صادره علیه متهم به مشخصات زیر به حضورتان تقدیم می گردد : آقای جهانگیر احمدی گل تپه ای ، فرزند شیر علی ، با نام مستعار جهان ، با شناسنامه شماره 1 ، صادره از تهران ، متولد 1338 ،...

جلسه محاکمه و دادگاه کامران صمیمی
منبع: هابیلیان

آقای کامران صمیمی بهبهانی ، فرزند حبیب الله با نام مستعار سعید ، با شناسنامه شماره 750 ، متولد 1326 ، متأهل ، تبعه ایران ، اهل تهران ، عضو فعال تشکیلات اتحادیه کمونیست های ایران که در تاریخ 26/4/61 دستگیر شده . • موارد اتهام : 1. از نیروهای فعال سازمان در سطح عضو تشکیلات اتحادیه...

دادگاه محاکمه احمد تیموری گرگانی
منبع: هابیلیان

دادستان : بسم رب الشهدا و المستضعفین . ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ، با احترام کیفر خواست صادره علیه متهم به مشخصات زیر تقدیم حضورتان می گردد : آقای احمد تیموری گرگانی ، فرزند محمد علی ، با نام مستعار حجت ، با شناسنامه شماره 6692 ، مجرد ، تبعه ایران ، اهل و مقیم تهران ،...

دادگاه محاکمه بیژن فتاحی
منبع: هابیلیان

آقای بیژن فتاحی ، فرزند میرابوالفضل ، با نام مستعار رضاچاق ، شماره شناسنامه 22999 ، متولد 1338 ، متأهل ، تبهه ایران ، اهل تهران ، مقیم تهران ، خیابان آرژانتین ، عضو فعال تشکیلات اتحادیه کمونیست های ایران ، تاریخ دستگیری 21/4/61 . • موارد اتهام : 1. عضو فعال و مسئول چاپ سازمان الحادی و...

دادگاه محاکمه حسین تاجمیر ریاحی
منبع: هابیلیان

جزئیات محاکمه متهم ردیف 1؛ حسین تاجمیر ریاحی آقای لاجوردی : بسم الله القاصم الجبارین مبیر الظالمین و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین " دیدید مردم آمل چه به روزتان آوردند ؟ " (امام خمینی) ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ! محترماً کیفر خواست صادره علیه متهم...