Thumbnail Image 1
چهل خاطره (۱)
پدیدآورنده: مهدی خانی
ناشر: فرهنگ و دانش
تاریخ نشر:۱۸/۰۱/۸۱
تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه
این مجموعه حاوی چهل خاطره از واقعه ششم بهمن " ۱۳۶۰ آمل" است که غالبا از طریق مصاحبه حضوری با افراد تهیه شده است .بیشتر مصاحبه‌ها در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰صورت گرفته است .

Thumbnail Image 1
عروس آسمان
نویسنده: وجیهه علی اکبری سامانی
موضوعات کتاب: زندگینامه داستانی
ناشر: نشر شاهد
انواع کتاب: کتابهای تولید شده
سال: ۱۳۸۷
تعداد صفحات: ۷۶
این کتاب که پنجمین جلد از سری کتاب های زنان آسمانی است به خاطرات و زندگی شهیده طاهره هاشمی می پردازد.

Thumbnail Image 1
اسناد اتحادیه کمونیست‌های ایران در واقعه آمل
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: ۲۰۱ صفحه
سال ۱۳۸۶
کتاب مذکور شرح وقایع پیش‌آمده در حادثه آمل می‌باشد که مشتمل بر ۳بخش: اتحادیه کمونیست‌ها از ابتدا تا انقلاب اسلامی، اتحادیه کمونیست‌ها بعد از انقلاب اسلامی و مواضع و محاکمه است.

Thumbnail Image 1
آم‍ل‌ در گ‍ذر ت‍اري‍خ‌
نویسنده: محمدرضا مداحی‌آملی
ناشر: شلاک
تاریخ نشر: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۲۱۴
کتاب حاضر مروری است بر پیشینه تاریخی شهرستان "آمل" که در دو فصل تدوین شده است. فصل اول مروری است به تاریخ تبرستان، مازندران و دریای خزر که افزون بر آن درباره زبان و شهرهای قدیم مازندران صحبت شده است .مطالب بخش دوم نیز به تاریخ آمل و وقایع تاریخی این منطقه اختصاص دارد.

Thumbnail Image 1
شمشادهای رشید

انتشارات شاهد
۱۴۷ صفحه
موضوع: حماسه ۶بهمن ۱۳۶۰ آمل
این کتاب در ابتدا به بیان نحوه شکل‌گیری «اتحادیه کمونیست‌های ایران» پرداخته؛ سپس به شرح کامل و جامع وقایع ۶بهمن۱۳۶۰ و حماسه مردم آمل و نیز از هم پاشیدن اتحادیه می‌پردازد. در بخش پایانی کتاب زندگی‌نامه و هر‌آنچه از شهدای آن روز به دست رسیده از جمله صحبت‌های خانواده و دوستان آن‌ها به طور مفصل شرح داده شده است.

Thumbnail Image 1
شهر هزار سنگر

موضوع: وقایع بهمن‌ماه سال ۶۰ در آمل
پنجم و ششم بهمن ۱۳۶۰ یادآور حماسه عظیم مردم آمل است. در آن روزها که کشور درگیر جنگ با عراق بود، در شمال کشور و در شهر آمل عده‌ای تحت عنوان کمونیست‌ها به قصد براندازی نظام اقدام به عملیات مسلحانه در شهر آمل زدند که با هوشیاری و مقاومت بی نظیر مردم شکست خوردند. این کتاب شرح وقایع آن روزها با بیان جزئیات درگیری‌ها و همچنین دستگیری و محاکمه سران اتحادیه کمونیست‌ها می‌باشد.

Thumbnail Image 1
حماسه مردم آمل

بهمن ماه ۱۳۶۱
ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
این کتاب که مختص واقعه ۵ و۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۶۰ در آمل است؛ از ابتدا به ذکر وقایع آن روزها از جمله دلایل و اهداف حمله، مقاومت مردم و علل شکست کمونیست‌ها و شرح ماوقع پرداخته است. سپس به گفته‌های مسئولین وقت نظام در باب آن حادثه اشاره کرده و در انتها نیز به بیان زندگی‌نامه و وصیت‌نامه تعدادی از شهدای واقعه آمل می‌پردازد.