شهدای حادثه تروریستی 5 مهر

Thumbnail Image 1

آیت الله دکتر سید محمد حسینى بهشتى – رئیس دیوان عالى کشور ۲- رحمان استکى – نماینده مردم شهر کرد ۳- دکتر سید محمد باقرى ...

Thumbnail Image 1

شغل: عضو سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي سن: 22 سال وضعيت تأهل: متأهل داراي 2 فرزند محل شهادت: خيابان ولي‌عصر تاريخ شهادت:...

Thumbnail Image 1

شغل: عضو سپاه‌پاسداران انقلاب‌اسلامي سن: 29 سال وضعيت تأهل: متأهل داراي يك فرزند محل شهادت: خيابان ولي‌عصر تاريخ شهادت:...

Thumbnail Image 1

شغل: پاسدار كميته انقلاب‌اسلامي سن: 22 سال وضعيت تأهل: مجرد محل شهادت: ميدان ولی‌عصر تاريخ شهادت: 13مهر‌1360، (ترور 5مهر 1360)...

Thumbnail Image 1

شغل: مغازه دار سن: 34 سال وضعيت تأهل: متأهل داراي 3 فرزند محل شهادت: خيابان صفاي جنوبي تاريخ شهادت: 5مهر1360 زندگي‌نامه شهيد...

Thumbnail Image 1

شغل: عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سن: 22 سال وضعيت تأهل: متأهل داراي يك فرزند محل شهادت: خيابان وليعصر تاريخ شهادت: 5مهر1360...

Thumbnail Image 1

شغل: عضو سپاه‌پاسداران انقلاب‌اسلامي سن: 19 سال وضعيت تأهل: متأهل داراي يك فرزند محل شهادت: پل خيابان حافظ تاريخ شهادت:...

Thumbnail Image 1

شغل: كارمند اداره راه‌آهن سن: 25 سال وضعيت تأهل: متأهل محل شهادت: خيابان ولي عصر تاريخ شهادت: 17مهر1360 ...

Thumbnail Image 1

شغل: عضو حزب‌جمهوري‌اسلامي سن: 18 سال وضعيت تأهل: مجرد محل شهادت: خيابان ولي‌عصر تاريخ شهادت: 5مهر1360 زندگي‌نامه شهيد...

Thumbnail Image 1

شغل: كارمند سن: 36 سال وضعيت تأهل: متأهل داراي دو فرزند محل شهادت: خيابان طالقاني تاريخ شهادت: 5مهر1360 زندگي‌نامه در سال 1324...

Thumbnail Image 1

شغل: دانشجو سن: 22 سال وضعيت تأهل: مجرد محل شهادت: تقاطع خيابان طالقاني، ولی‌عصر تاريخ شهادت: 5مهر 1360 زندگي‌نامه شهيد فرزاد...

Thumbnail Image 1

شغل: عضو سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي سن: 19 سال وضعيت تأهل: مجرد محل شهادت: خيابان ولي‌عصر تاريخ شهادت: 5 مهر 1360 زندگي‌نامه ...

Thumbnail Image 1

شغل: عضو جهاد‌سازندگي سن: 24 سال وضعيت تأهل: مجرد محل شهادت: خيابان صبا‌جنوبي تاريخ شهادت: 5مهر1360 زندگي‌نامه در سال 1336 در...

Thumbnail Image 1

شغل: عضو شاخه دانش‌آموزي حزب جمهوري‌اسلامي سن: 18 سال وضعيت تأهل: مجرد محل شهادت: خيابان ولي‌عصر تاريخ شهادت: 1360/7/5...

Thumbnail Image 1

شغل: عضو سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي سن: 26 سال وضعيت تأهل: متأهل محل شهادت: خيابان ولي عصر تاريخ شهادت: 5مهر1360 زندگي‌نامه...

Thumbnail Image 1

شغل: عضو كميته انقلاب اسلامي سن: 18 سال وضعيت تأهل: مجرد محل شهادت: خيابان ولي عصر تاريخ شهادت: 5مهر1360 زندگي‌نامه شهيد محمود...

Thumbnail Image 1

شغل: سرباز و عضو افتخاري كميته‌انقلاب‌‌اسلامي سن: 20 سال وضعيت تأهل: مجرد محل شهادت: خيابان ولي‌عصر تاريخ شهادت: 5مهر1360...

Thumbnail Image 1

شغل: پاسدار كميته انقلاب اسلامي سن: 17 سال وضعيت تأهل: مجرد محل شهادت: خيابان ولي‌عصر تاريخ شهادت: 5مهر1360 زندگي‌نامه شهيد...

Thumbnail Image 1

شغل: كارمند سن: 29 سال وضعيت تأهل: متأهل محل شهادت: خيابان ابوريحان، روبروي وزارت بهداري تاريخ شهادت: 5مهر1360 زندگي‌نامه ...

Thumbnail Image 1

شغل: كارمند وزارت راه‌و‌ترابري سن: 31 سال وضعيت تأهل: متأهل داراي 3 فرزند محل شهادت: خيابان طالقاني تاريخ شهادت: 5مهر1360...