اعترافات همراز شريعت پناهي عضو واحدهاي تروريستي منافقین
نویسنده: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)

..و عمليات بعدي 5 مهر بود كه من اول مسئول مهمات بودم و بعد شدم مسئول پشت خياباني كه بچه ها درگير بودند. من در 5 مهر دو رگبار در خيابان زدم كه اول چشمانم باز بود و نديدم به كسي بخورد و در دومي هم چشمانم را بستم ولي... بعد برادران پاسدار پشت يك وانت پاهايشان را مي‌ديدم كه پياده مي‌شدند،

اعترافات مهران اصدقي فرمانده اول نظامي منافقين در تهران
نویسنده: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)

...لذا سازمان خط جديدي را به نيروهاي خود داد و آن انجام تظاهرات مسلحانه خياباني بود. تحليلي كه سازمان در قبال اين خط ارائه داد اين طور بود كه ما با الهام از مبارزات زمان شاه اقدام به تظاهرات‌هاي پراكنده در سطح شهر به وسيله نيروهاي تشكيلاتي خود مي‌كنيم. اين تظاهرات‌ها باعث مي‌شود كه ترس‌و‌وحشتي كه

اعترافات مسعود ولي زاده؛درباره جزئيات جنایت 5 مهر 1360
نویسنده: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)

... افراد واحد تروريستي: سر تيم، اعلاءالدين، اشخاصي به نام‌هاي محمد، محسن، فرهنگ و خودم. تاريخ و ساعت عمليات: 5 مهر ساعت 10:30 دقيقه. مكان عمليات: خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه تحت جمشيد سابق، طالقاني فعلي يك كوچه بين سينما راديوسيتي و يك مرغ سوخاري.

اعترافات مجيد صفايي عضو يكي از واحدهاي تروريستي منافقين
نویسنده: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)

...من مجيد صفايي فرزند حسين متولد سال 1343 عضو تيم واحد عملياتي در روز 5 مهر سال 1360 توسط برادران سپاه دستگير شدم... پس از ديدار با شهداد به اتفاق هم به يك قهوه‌خانه رفتيم و بعد شهداد توضيح داد كه امروز يك عمليات بزرگ هست كه شايد خيلي‌ها كشته شوند و ادامه داد كه شماها بايد در خيابان طالقاني تقاطعش با ولي‌عصر سر ساعت حاضر شويد،

اعترافات كيوان علي‌اكبر اصفهاني عضو واحدهاي تروريستي منافقين
نویسنده: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)

حمله به كميته وصال در يكشنبه 5مهر60، طرح حمله به اين شكل بود كه من و رضا و ناصر و سعيد كه از افراد تازده بودند قرار بود كه رضا و ناصر از سر پشت‌بام خانه‌اي كه مشرف به كميته بود با نارنجك تفنگي و نارنجك جنگي به كميته حمله كردند و سعيد نيز راننده بود و من نيز سر كوچه خانه مذكور تدافعي عمل مي كرديم...

اعترافات قدير كلانتر‌نيستانكي يكي از عاملين جنايت 5 مهر
نویسنده: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)

... من و مجيد حشتمي‌خواه در تظاهرات يكشنبه تاريخ 5مهر1360 و تظاهرات خيابان ولي‌عصر شركت كرديم كه مجيد و دو تن ديگر كه يكي از آنها پسر و ديگري دختر بود ملاقات كرد آنها داخل ساندويچ‌فروشي خيابان ولي‌عصر نشسته بودند ما هم به آنجا رفتيم، او با آنها تماس گرفت و به من گفت كه همان‌جا بمانيم.

اعترافات رحمان سياحي؛يكي از عاملين كشتار مردم در 5 مهر
نویسنده: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)

.. تاريخ و ساعت عمليات تروريستي: ساعت حدود 10 الي 11 بود، 5مهر60 مكان عمليات تروريستي: در خيابان طالقاني بين حافظ و ولي‌عصر بعد از انزلي شيوه عمليات تروريستي: زماني كه فريد مسئوليم، در خيابان از ناحيه پا تير خورد وارد يك ساختمان شيشه اي شد كه مثل اين كه مغازه بانك بود و مشغول بستن پايش مي شود

اعترافات پروين پرتوي؛ فرمانده يك واحد تروريستي در روز 5 مهر 1360
نویسنده: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)

در تظاهرات مسلحانه 5 مهر سال 1360 من به عنوان فرمانده يك واحد عملياتي در تظاهرات شركت كردم و افرادي كه با من در تظاهرات شركت كرده بودند عبارتند از: مژگان زندي، ثريا پرتوي، فرزانه مهدي‌زاده و بنا بود اشخاص ديگري هم باشند، مانند فريبا... ، نسرين نيكبخت و كس ديگري كه اسم كوچكش زهرا بود.

اعترافات افشين برادران قاسمي فرمانده واحدهاي تروريستي منافقين در روز 5 مهر 1360
نویسنده: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)

جزئيات كشتار مردم در روز 5 مهر1360 و اهداف منافقين از اين حركت مذبوحانه به نقل از اعترافات افشين برادران قاسمي، فرمانده يكي از واحدهاي تروريستي در آن روز: در ادامه تظاهرات‌هاي مسلحانه، منافقين تدارك يك تظاهرات وسيع‌تر با نيرهاي بيشتر را ديدند. در جلسه توجيهي با حضور فرمانده نيروهاي عملياتي غرب

اعترافات امير فخاريان عضو واحدهاي تروريستي منافقين در روز 5 مهر 1360
نویسنده: بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)

جزئيات كشتار مردم در روز 5 مهر1360 و اهداف منافقين از اين حركت مذبوحانه به نقل از اعترافات افشين برادران قاسمي، فرمانده يكي از واحدهاي تروريستي در آن روز: در ادامه تظاهرات‌هاي مسلحانه، منافقين تدارك يك تظاهرات وسيع‌تر با نيرهاي بيشتر را ديدند. در جلسه توجيهي با حضور فرمانده نيروهاي عملياتي غرب