کتاب شناسی

پیروان حق و باطل (جلد 7)
انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران

محتوا: این کتاب حاوی یادواره‌ ۲۰ شهید ترور انقلاب اسلامی که در تظاهرات مسلحانه ۵مهر۱۳۶۰ به شهادت رسیده‌اند، می‌باشد. هر یادواره متشکل از مشخصا‌ت فردی، عکس، زندگی‌نامه، وصیت‌نامه و شهادت‌نامه شهید، گزارش پزشک قانونی درباره معاینه جسد، همچنین اظهارات، اعترافات، عکس‌ها و صورت‌جلسه بازجویی از عاملین ترور می‌باشد. اسامی شهدا به شرح ذیل می‌باشد:

کارنامه سیاه (1)
انتشارات دادستانی انقلاب اسلامی مرکز ، تابستان ۱۳۶۲ ، ۱۷۷ صفحه

موضوع کتاب : این مجموعه متن سخنانی است که در جلسات مناظره زندانیان اوین مطرح شده است ، این متن مستقیماً از نوار پیاده شده و با اصطلاحات مختصری بدون این که مطالبی به آن افزوده شود تنظیم و به همراه مدارک مورد استناد در این جلسات به چاپ رسیده است . در سه جلسه : جلسه اول مواضع و عملکرد قبل از سی خرداد ۶۰ _ نهاد کارگری ، جلسه دوم : مواضع و عملکرد قبل از سی خرداد ۶۰ ، نهاد دانش آموزی ، جلسه سوم : مواضع و عملکرد پس از سی خرداد ۶۰ تا پنجم مهر بخش نظامی- اجتماعی .

کارنامه سیاه (۲)
انتشارات دادستانی انقلاب اسلامی مرکز ، تابستان ۱۳۶۲ ، ۱۷۷ صفحه

موضوع کتاب : این مجموعه متن سخنانی است که در جلسات مناظره زندانیان اوین مطرح شده است ، این متن مستقیماً از نوار پیاده شده و با اصطلاحات مختصری بدون این که مطالبی به آن افزوده شود تنظیم و به همراه مدارک مورد استناد در این جلسات به چاپ رسیده است . در سه جلسه : جلسه اول مواضع و عملکرد قبل از سی خرداد ۶۰ _ نهاد کارگری ، جلسه دوم : مواضع و عملکرد قبل از سی خرداد ۶۰ ، نهاد دانش آموزی ، جلسه سوم : مواضع و عملکرد پس از سی خرداد ۶۰ تا پنجم مهر بخش نظامی- اجتماعی .

سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام (۲)
چاپ اول ، تهران ، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ، بهار ۱۳۸۵ ، جلد دوم ، ۷۹۸ صفحه ، نمایه

موضوع کتاب : کتاب سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام که یک برهه زمانی را از سال ۴۴ تا ۸۴ در بر می گیرد و به کوشش جمعی از پژوهش گران مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی تدوین شده ، جامع ترین اثری است که به طور مستقل به بررسی و مطالعه همه جانبه