Shembuj të shkeljeve e të drejtave të grave në sektin (kultin) e Muxhahidine Halk (MEK)

Categoria: Artikuj

Muxhahidine  Halk  cdo  vit    rrjete  televizive  dhe  faqet  e  internetit  zyrtare    veta  me  rastin  e  Tetë  Marsit (Dtës  Ndërkombëtare    Gruas)  transmeton  programe    vecanta    një  niveli  shmë    ulët në  lidhje  me    ashtuquajturën  mbështetje  e    drejtave    gruas    Iran dhe  përpiqen    ta  paraqesin  gjëndjen    atë  mënyrë  sikur    drejtat  e  grave    Iran  po  shkelen  me  këmbë (po  nëpërkëmben).   Mirëpo  pavarësisht  asaj    thuhet  nga   ky  sekt (kult), mund    vertetohet  lehtësisht  se  jo  vetëm     nuk  shkelet  apo  nëpërkëmbet  asnjë  e  drejtë  e  grave    Iran  por  madje  është  vetë  ky  grup (MEK)    po  i  shkelë    gjitha    drejtat  e  njeriut  dhe  nevoja  themelore    grave. Merjem  Raxhevi, udhëheqësja  e  këtij  grupi  terrorist, në  një  fjalim    sajin  përmendi  disa  raste    ajo  i  konsideronte  si  shkelje  e    drejtave    grave    Iran    do  ti  citojmë    vijim. Ajo    është  interesante  dhe    tërheqë  vëmendjen  është  ajo       gjitha  rastet  e  përmendura    lidhje  me  shkeljen  e    drejtave    grave    Iran, janë    njëjta  me  ato    shkeleshin  dhe  dhunoheshin  nga  udhëheqësit  e  MEK.     vazhdim  do    citohen  shkurtimisht  disa  shembij  nga  këto  raste.

1.  Mbulimi  i  grave

Muxhahidine  Halk  e  përmendin  këtë  cështje   ndërkohë    grave    robëruara  dhe    burgosura    sektin (kultin)  e  tyre madje  as  edhe  një  herë    vetme  nuk  i  lejonin    pa  shami  dhe  uniformë    rrinin    ambjente  publike  dhe  madje  as  brenda  kampeve    tyre. Këto  gra  duhej    vishnin  gjithmonë  shami  dhe xhupa (hixhab  dhe  mantu,një  lloj  uniforme  fetare  për  gra)    njëjta  pa  iu  lejuar      zgjidhnin  llojin  e  shamive  dhe  veshjeve    veta  dhe  madje  as    zgjidhnin  ngjyrën  e  teshave    tyre.  Dhe  kjo  ndërkohë    gratë    Iran  janë    lira  dhe  mund    dalin  dhe  rrinë    ambjente  publike  me  cdo  lloj  rrobe  dhe  modeli  a  ngjyre të  saj    ato  dëshirojnë  përvec  respektimit    hixhabit  islam (mbulesës islame)    ka  qënë  dhe  është  dëshira  e    gjithë  popullit  musliman    Iranit    veshjet  jashtme .

2. Ndalimin  e  vajzave  nga  studimi    77  disiplina  akademike

Merjem  Raxhevi  e  kishte  përmendur  këtë     një  konferencë    ekraneve    veta  me  rastin  e  Ditës  Ndërkombëtare    Gruas.Pavarësisht    ftuarve  dhe  ligjëruesve    paidentifikuar  (anonimë)  Europian  dhe  Afrikan  pjesëmarrës    këtë  konferencë    për    gjithë  botën  ishin    panjohur  dhe  ashtu  si  gjimonë  (duke  përfituar,duke shfrytëzuar)  nga  budallallëku  i  këtij  sekti (kulti)  mbushën  xhepat  plot  me  para  dhe  bënë  një  udhëtim  turistik  falas    Paris  dhe    pas  u kthyen   shtet  e  tyre, përmenden se  fjalë    tilla  madje  edhe  për  këta  persona    painformuar  dhe  injorantë,  tregojn  për  kulmin  e  injorancës  dhe  pa  dyshim  gënjeshtrës  nga  paaftesia  dhe  dështimi  i  këtij  sekti.

Ndërkohë    gratë  apo      vërtetë    gjithë  anëtarët  e  këtij  sekti  ndalohen      lexojnë  një  roman  me   zgjelljen  e  tyre,të  lëxuarit  e  një  gazete  apo    ndjekurit  e  një  medie  informative ( të  mos  flasim  pastaj  për  vazhdimin  e  studimeve    cdo  degë  apo  disiplinë universitare), gratë  iraniane  munden    me  zgjedhjen  dhe  dëshirën  e  tyre  jo  vetëm    studiojnë    degët      vështira  si  p.sh.  minierë  por  madje  edhe    punojnë  atje.

Raxhevi  do    bënte  mirë      ngrejë  pak  nivelin  e  studimeve    veta  dhe  ta  kuptojë  se  universitetet    varësi    politikës    tyre    brendshme    cdo  periudhë  (viti  shkollor)    bazë    dokumentev    marra    vitet  e  mëparshme  mbi  rritjen  apo  uljen  e  numrit     vajzave    raport  me  djemtë  apo  anasjelltas  si  dhe  kërkesat  e  tregut    punës, cdo  vit  bëjnë  ndryshime  dhe  se  kjo  jo  vetëm    s’është  shkelje  e    drejtave    grave  por  është  një  cështje    mund    vërehet në  cdo  vend    botës.

Nga  ana  tjetër  statistikat  e    pranuarve    universitetet  e  Iranit cdo  vit  tregojnë  se  numri  i  femrave  është    i  madh  se  sa  i  meshkujve  dhe  kjo  reflekton  faktin  se  gratë  nuk   kanë  asnjë  lloj  kufizimi  a  pengese    zgjedhjen  e  degëve    dhe  hyrjen  apo  pranimin    universitete. Sipas  kësaj  ka  mundësi    Muxhahidine  Halk  mospranimin  e  meshkujve    degën  e  mamive  apo  mamisë ta  përmendin  si  shkelje  e  hapur  e    drejtave    burrave.

 

3. Projekt-ligji  detyrues  i  familjeve      pasurit    shumë  fëmijë!

 

Ndërsa  Merjem  Raxhevi  i  ka  ndarë   gratë  e  sektit (kultit)    saj  me  detyrim  nga  burrat  e  tyre  dhe    mënyrë  cnjerëzore   i  ka  rrëmbyer  fëmijët  nga  nënat  e  tyre  dhe    mënyrë  mizore operacionet  sterilizuese    grave  i  kishte  vënë    direktivat  e  sektit  terrorist   saj , planifikimin  dhe  rregullimin  e  rritjes  (shtimit)    popullsisë    Iranit     është  një  lloj  projekti  stimulues  dhe  jo  detyrues    e  quan  shkelje  e    drejtave    grave.

    gjitha  vendet  e  botës  politikat  e  kontrollit    popullsisë  janë  pjesë  e  rëndësishme  dhe  e  pandarë  e  planeve  afatgjata    qeverive. Në  Zvicër  grave    lindin  u  japin  kredi  dhe   paketa  me  ndihma  stimulimi, në  Kinë  pas  disa  viteve    ndalimit  e    pasurit  e    shumë  se  një  fëmije  kohëve    fundit  është  ndryshuar  duke  e  cuar    dy,dhe  familjet  kineze      fund  janë    lejuara    kenë  dy  fëmijë.Kjo  cështje      gjithë  shtetet  e  botës    lidhje  me  rritjen  apo  rënien  e  popullsisë    plakur    raport  me  popullsinë  e  re  apo  rritjen  dhe  rënien  grave    raport  me  burrat  studiohet   dhe  zbatohen  politikat  përkatëse.

 Irani  gjithashtu  nuk  bën  përjashtim  nga  ky  rregull dhe  harton  politika    kontrollit    popullsisë  me  plane  afatgjate 20  vjecare. Raxhevi    vend     këtyre  deklaratave  kaq  qesharake  si  shkelje  e    drejtave    grave  është    mirë    gjejë  një  zgjidhje  për  gratë  e  vjetra    sektit    vet    për  arsye    shkeljeve    rënda  e    drejtave    njeriut  nga  ana  e  saj, nuk kanë    as  burra, as  fëmijë  dhe  madje  as  forcë  apo  mundësi      bëjnë    fëmijë. Pyetja  themelore    duhet    bëhet  është  se  nëse  njëra  nga  gratë  e  këtij  sekti  dëshiron      ketë  madje një  fëmijë  a  ështe  e  lirë  dhe  a  e  ka  mundësinë  për  këtë?!

 

Projekt-ligji  i  martesës    burrave  me  vajzat  e  tyre    adoptuara

 

Kjo  gjithashtu  është  një  nga  fjalimet  e  Merjem  Raxhevi    është  tregues  i  injorancës    thellë    saj    raport  me  parimet  dhe  rregullat  apo  ligjet  e  islamit; sepse  nëse  sdo    ishte  kështu  ajo    paktën  pas  divorcit    detyruar  nga  ish-bashkëshorti  i  saj, pa  kaluar  koha  e  pritjes  sheriatike (koha  kanunore  islame    një  femër  duhet    presë  pas  divorcimit nga bashkëshorti  i  saj)  nuk  do    martohej  me  Mas’ud  Raxhevin! S’ka  nevoj  për  shpjegime    vajza  e  adoptuar  përderisa    lexohet  akti  i  martesës  (një  lloj  lutje  apo  duaje    lexohet  gjatë  vënies  kurorë    një  cifti  dhe  vetëm  pas  saj  gruaja  mund    qëndrojë  si    dojë  para  burrit  dhe  mund    kenë  marëdhënie  bashkëshortore)  kurrë  nuk  mundet  me  njerkun  e  saj    jetë  mahrem  (të  ketë  liritë  e  mësipërme)  dhe  se  thjeshtë    rriturit  e  një  vajze  sështë  dëshmi  për    qënit  konfidencial  me  të (me  vajzën)[ do    thotë  se  ajo  s’mund    jetë  apo  konsiderohet  e  njëjtë  me  vajzën  tënde  ,e  cila  mundet    rrijë  pa  shami  para  babait    sajë ,mundet  ta  takojë  duke  i  dhënë  dorën,ta  puthë  si  prind  etj.  sepse  martesa  mes  tyre  është  e  ndaluar  fetarisht,ndërsa  për  vajzën  e  adoptuar  svlen  e  njëjta  dhe  se  mes  tyre  dmth  njerkut  dhe  vajzës    adoptuar  nuk  ka  pengesë  sheriatike ,  kanunore  islame , që    martohen    bashku  nëse  është  pëlqimi  dhe  dëshira  e  dyanshme dhe  për  këtë  shkak  ato  duhet    respektojnë    gjitha  rregullat    janë    parapara  nga  feja  mes  një  burri  dhe  një  gruaje,dhe  se  ata  ndaj  njeri-tjetrit  konsiderohen  si    huaj  dhe  që s’ka  asnjë  pengesë  fetare      martohen  me  njëri-tjetrin  pasi  nuk  konsiderohen  prej  një  familje]. Uroj    Merjem  Raxhevi    kthehej  pak      shkuarën  dhe  t’i  sjellë    mendje  martesat  organizative  dhe  intitucionale    detyruara , të  zakonshme    sektin  e  saj, kohën    meshkujt  tekanjozë  dhe  oputonistë    atë  kohë  ishin    krye    këtij  grupi ,martoheshin  me  vajza  16  dhe  17  vjecare .Martesën  e  ish-bashkëshortit    saj  dmth    Mehdi  Abrishemci  me  një  vajzë    ishte  17  vjet    e  vogël  se  ai që  gjithashtu  është  një  shembull  i  qartë  dhe  i  dukshëm  i  shkeljes      drejtave    grave, që  u  krye  me  urdhërin  e  Mas’ud  Raxhevi  dhe  si  përgjigje (mirënjohje)  ndaj  donacionit    Merjem  Gaxhar Azdanlo  ndaj  Mas’ud  Raxhevi.

Rastet   kontradiktore    mes    fjalëve  apo  deklaratave  dhe  sjelljeve    organizatës    Muxhahidine  Halk (MEK)  janë    shumta, dhe  rastet  si  martesa  e  detyruar    fillimet  e  formimit    këtij  sekti, divorci  i  detyruar, të  ndarit  e  fëmijëve  nga  nënat, operacionet  sterilizuese    grave    sektit, moslejimi  i  martesës, moslejimi  i  zgjedhjes    rrobave (veshjes)    jashtme  i  grave    burgosura  (të  ngujuara  me  detyrim,të  mbajtura  me  dhunë)    sekt, molejimi  për  tu  shkolluar  dhe  qasjes  ndaj  mediave si  për  burrat  ashtu  dhe  për  gratë e  këtij  grupi, të  detyruarit  e  grave djegjen  e  vetes    vitin  2003, martesën (e  përkohshme)  e    gjitha  grave    sektit  me  Mas’ud  Raxhevin, detyrimi  i  grave  për  punë    vështira,..... dhe    e  rëndësishme  se    gjitha  këto  moslejimi  i  daljes    anëtarëve  dhe  sidomos  grave  nga  ky  sekt , është  vetëm  një  pikë  e  vogël  nga  mijëra  krime    ky  grup  terrorist  ka  kryer  kundër  grave  shkelje    hapur  e    drejtave    njeriut.

Nëse  këtyre  do  ti  shtohet  dhe  vrasja  e  171  grave    pafajshme  nga  12000  vrasje    kanë  bërë    Iran  kuptohet  se  deri në  cfarë  piket  ky  sekt  terrorist  është  kundër  grave  dhe  vlerave  njerëzore.

Është    mirë    Merjem  Raxhevi    tani  e  tuje    vend    shqetësimit  për    drejtat  e   grave    Iran,    shetësohet  për  veten  dhe  gratë  e  burgosura  dhe    mbajtura  peng    saj ,ku  cdonjëra  është  si  një  lloj  lodre në  duart  e  pasioneve  dhe  dëshirave  shtazarake    Mas’ud  Raxhevit  pa  asnjë  liri  zgjedhjeje  a  vullnet    tyre.


Lini komentet tuaja

Posto koment si mysafir

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
Komentet tuaja i nënshtrohen moderimit të administratorit.
  • Asnjë koment i gjetur