Muxhahedinet Khelk në Irak, një enigmë politike- pjesa e shtatë

Categoria: Dokumente

[1] Intervistë me Zyrën e Sekretarit të Mbrojtjes dhe stafin e Shtëpisë së Bardhë, janar 2008 dhe shkurt 2008; Qendra për Drejtësi dhe Operacione Ushtarake, të vitin 2004.

[2] Shkruar nga Briscoe et al. në vitin 2006; Departamenti i Mbrojtjes së SHBA-së 2003b.

[3] Intervistë me një ish-punonjës të Shtëpisë së Bardhë, janar të vitit 2008; Skruar Nga Bruck në vitin 2006; Shkruar Nga Kessler në vitin 2003a.

[4] Qendra për Ligjin dhe Operacionet Ushtarake, në vitin 2004.

[5] Shumë nga diskutimet pasuese kanë të bëjnë me konfrontimin fillestar midis forcave të koalicionit dhe Organizatës Muxhahedin Khelk, shkruar nga Briscoe et al. Nxjerrë në vitin 2006.

[6] Shkruar nga Briscoe et al. në vitin 2006 Faqe 234, shkruar nga D. Wright dhe Reese në vitin 2008. Vlen të përmendet se shumica e oficerëve dhe zyrtarëve të Koalicionit që intervistuam në Irak dhe Shtetet e Bashkuara justifikuan që MEK-u nuk hyri në luftë me forcat e koalicionit. Për shembull, Departamenti i Shtetit të Amerikës (në vitin 2006, faqe 213) raportoi se "udhëheqësit e Organizatës Muxhahedin Khelk, udhëzoi anëtarët e saj të mos i rezistonin forcave të koalicionit në operacionin për të çliruar Irakun. Besimi ekzistues ishte ndoshta për shkak të mesazheve të udhëheqjes së Organizatës Muxhahedin Khelk.

[7] Komandanti, Administrata e Ushtrisë Amerikane, në vitin 1976, paragrafi 479.

 [8] Qendra për Ligjin dhe Operacionet Ushtarake, në vitin 2004.

[9] Megjithëse e drejta ndërkombëtare nuk bën dallimin midis robërve të luftës, ligji amerikan bën dallimin midis të burgosurve amerikanë të luftës ose aleatë me armiqtë e luftës.

[10] Qendra për Ligjin dhe Operacionet Ushtarake, të vitin 2004, faqe 71, Nr. 276.

[11] Shkruar nga Kessler në vitin 2003a

[12] Shkruar nga Meixler në vitin 2003

[13] Të dhënat zyrtare ushtarake hapin lajmin e rremë, se përqendrimi në kampin Ashraf ishte rezultati i dorëzimit ndaj Ushtarëve të Forcave të Operacioneve Speciale (shkruar nga D. Wright dhe Reese, në vitin 2008). Organizata Muxhahedin Khelk nuk u dorëzua kurrë dhe përqendrimi në kampin Ashraf ishte rezultat i një marrëveshje të dytë.

[14] "Një zyrtar iranian tha: Shtetet e Bashkuara duhet të dorëzojnë MEK-un", në vitin 2003; Shkruar nga Coates në vitin 2003.

[15] Bazat u emëruan për të pasqyruar performancën e tyre, pasi njësi të ndryshme hynë nën komandën e bazës në kohë të ndryshme. Bazat u emëruan FOB Spartan, FOB Red Lion, FOB Barbarian. Ky vëllim i vetëm prezantohet me emrin e saj përfundimtar, FOB Grizzly. Disa vëzhgues e emëruan gabimisht Kampit Ashraf si një kamp i rregullt qëndrimi për forcat e koalicionit, të tilla si Kampi Boka ose Kampi Cooper. Sidoqoftë, Kampi Ashraf është vendodhja e Organizatës Muxhahedin Khelk.

[16] Duhet të theksohet se vendimi në lidhje me statusin ligjor është një vendim i veçantë nga fakti nëse, një person është kapur rob ligjërisht apo jo? Konventa e Tretë e Gjenevës përcakton që një rob lufte mund të mbahet i arrestuar (neni 21), por Konventa e katërt e Gjenevës lejon kapjen e civilëve vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, që do të thotë ("nëse japin urdhër të prerë siguria e forcës së robërimit" ose "për arsye paraprake të sigurimit" vetëm atëher është e nevojshme) dhe vendimi për arrestimin kërkon rishikim të vazhdueshëm (nenet 42 dhe 78).

[17] oficeri CJTF-7 zëvendësoi Komandën e Forcave Tokësore të Koalicionit në 14 Qershor të vitit 2003 si Komandant Operacional i Operacionit Liria e Irakut. Ky oficer më vonë u zëvendësua nga MNF-1 dhe Trupat e Forcave Shumëkombëshe në Irak më 14 maj të vitit 2004.

[18] Konventa e tretë e Gjenevës, neni 5.

[19] Shkruar nga Pictet në vitin 1960; Shkruar nga Naqvi në vitin 2002, faqe. 571.

[20] Mbrojtjet e specifikuara në Konventën e Tretë të Gjenevës përfshijnë, për shembull, vendosjen e sigurisë dhe dinjitetit fizik dhe sigurimin e akomodimit, ushqimit, veshjeve dhe kujdesit mjekësor. Në fakt, meqenëse Organizata Muxhahedin Khelk u lejua të vendosej në kampin e vet në vend të kampit të robërve të luftës, anëtarët e tij ishin në një pozitë më të mirë se sa e kërkonte kongresi. Për shembull, neni 25 përcakton se të burgosurit e luftës duhet të jenë "në të njëjtat kushte me robërit që jetojnë në të njëjtën zonë në kazerma ". MEK ishte vendosur në ndërtesa me ajër të kondicionuar, ndërsa forcat e koalicionit ishin vendosur në çadra derisa të ndërtohej FOB.

[21] Komanda e Ushtrisë, Ushtria Amerikane, forcat Detare, Forca Ajrore dhe Trupat Detare të vitit 1997, paragrafët 1-6 (c). Kategoria "Field Rank" përfshin të gjithë ushtrin, kolonelin e dytë dhe kolonelin e të gjithë ushtris, Forca Ajrore dhe Detare. Forca Detare dhe Rojet Bregdetare përfshijnë toger të dytë, toger të parë dhe kapitenin, të cilët quhen gradë gjysmë fushe (Burimet e Ministrisë së Mbrojtjes të vitit 2004). Megjithëse ekziston një mendim që gjyqësori duhet të ndërhyjë për të përmbysur vendimet e gjykatave ushtarake, nuk ka ndonjë marrëveshje të qartë sipas ligjit ndërkombëtar (Chesney dhe Goldsmith, të vitit 2008, faqe. 1089-1092).).

[22] Batalioni 530 Dejbani, i vitit 2004. Çdo vendim mbi lirimin ose transferimin aktual nuk mund të merret nga Bordi, vetëm Sekretari i Mbrojtjes ose një përfaqësues mund ta bëjë këtë. (Shefat e Përbashkët të Shtabit, të vitit 2008; Komandant i Përgjithshëm, Ushtria Amerikane, Forcat Detare, Forca Ajrore, dhe Trupat Detare, të vitit 1997, paragrafët 3-13).

[23] Një shembull i qëllimeve të SHBA-së në lidhje me MEK-un u theksua në një shënim diplomatik të datës 22 maj të vitit 2003 nga Ambasada Amerikane në Londër drejtuar Zyrës së Jashtme Britanike duke thënë se " qeveria e politikave Amerikane është duke shkatërruar fuqinë dhe organizimin e Organizatës Muxhahedin Khelk në aktivitetet terroriste dhe parandalimin e rindërtimit të saj". Data e këtij shënimi, është gati dy javë pasi ranë dakord për të centralizuar organizatën në maj, e cila deklaroi në mënyrë të gabuar se forcat e koalicionit "ende po kërkonin të detyronin MEK-un të dorëzohej" (cituar në një diskutim midis Lord Alton dhe të tjerëve në Ekuivalent, përballë Ministrisë së shtetit Britanik, në vitit 2007 Paragrafi 245)

[24] JIATF, pas formimit të Komandës së Operacionit të Kapjes së robve (TF-134) në pranverë të vitit 2004, në përgjigje të skandalit Abu Ghraib, ata i dhan raportet drejtpërdrejt tek Abu Ghraib.

[25] Pas kulmit të aktiviteteve të saj, numri i tij u ul. Në fund të vitit 2007, stafi i JIATF në FOB Grizzly përbëhej nga vetëm tre ushtarakë plus një përkthyes.

[26] Organizata Muxhahedin Khelk dhe mbështetësit e tyre i bënë një propozim Departamentit të Drejtësisë dhe FBI për të mos ndjekur penalisht më shumë anëtarë të organizatës sepse Shtetet e Bashkuara e kishin kuptuar se MEK-u nuk kishte kryer akte terroriste. Kjo temë nuk është e vërtetë. Departamenti i Drejtësisë konsideron që Amerika vetëm shtetasit Amerikanë mund të ndjek penalisht. Agjencitë marrin vendimet e tyre bazuar në konsideratat e tyre praktike dhe ligjore, të tilla si, gjykatat amerikane, a mund të zbatojnë ligjin për çdo individ, dhe a ka prova të mjaftushme kundër ndonjë individi dhe a është një politikë logjike të caktosh burgjet amerikane për të mbajtur anëtarët Organizatës Muxhahedin Khelk? Një numër të vogël i kthyen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ti ndjekur penalisht ose për të shërbyer si dëshmitarë në veprimet ligjore kundër sektit të MEK-ut në Shtetet e Bashkuara. JIATF nuk e konsideroi mundësinë e ndjekjes penale sipas ligjit të Irakut.

[27] CIA u përpoq, por pa sukses, për të bindur disa udhëheqës të MEK-ut të largoheshin nga grupi për të dhënë informacion në lidhje me Iranin (intervistë me një përkthyes të JIATF, janar të vitit 2008). Kjo përpjekje ishte e kotë dhe e panevojshme; Që nga viti 1981, udhëheqësit e MEK-ut u kanë dhënë informacione konfliktuale, qeverive perëndimore. Edhe pse ishte e mundur të shihej MEK si një ndërmjetës i mundshëm në një mision të ndryshimit të regjimit, për disa politikëbërës dhe analistë amerikanë në vitin 2003, duket e arsyeshme për të parë MEK-un si një ndërmjetës potencial në një mision të ndryshimit të regjimit, por kuptimi i lartë i MNF-I për MEK-un, operacionet e tij dhe praktikat e sektit kanë treguar se ky grup ka vlerë të kufizuar operacionale dhe vlera e dyshimtë e inteligjencës.

[28] Ish-anëtarët u mbajtën në një vend të quajtur TIPF nën Aktin e Kapacitetit Vullnetar të Konventës së Katërt të Gjenevës dhe jo si një kërcënim i sigurisë.

[29] Intervistë me JIATF, Qeveria e Përkohshme e Koalicionit, Departamenti i Shtetit dhe ish-punonjësit e Shtëpisë së Bardhë, tetor të vitit 2007 dhe janar dhe shkurt të vitit 2008.

[30] Rezoluta nuk ishte e garantuar ligjërisht sepse nuk ishte nënshkruar nga Bremer, kreu i Qeverisë së Përkohshme të Koalicionit (intervistë me një zyrtar të lartë të Qeverisë së Përkohshme të Koalicionit, Shkurt në vitit 2008).

[31] Shkruar nga R.Wright dhe Chandrasekaran në vitin 2003.

[32] Shkruar nga Tanter dhe Clawson 2003.

[33] Pas shumë përpjekjesh, JIATF ishte në gjendje të dërgonte një numër të vogël të ish anëtarve të MEK-ut, nga kampet e robërve, në një vend tjetër përveç Iranit dhe Irakut

[34] Shkruar nga Briscoe et al. në vitin 2006, faqe. 235.

[35] Hyrje në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të KB 1546 të vitit 2004.

[36] Konventa e katërt e Gjenevës. Civilët e mbrojtur nga kjo konventë njihen si "persona të mbrojtur". Kjo fjalë shpesh shkakton konfuzion. Kryesisht civilët janë të mbrojtur në skenën e një operacioni ose në territoret e okupuara (shkruar nga Piktet në vititn 1958). Sidoqoftë, civilët që janë shtetas të një pushteti okupues nuk përfshihen në këtë artikull, megjithëse ata marrin shumë mbështetje themelore. Prandaj, të gjithë qytetarët irakianë që nuk janë shtetas të vendeve të koalicionit konsiderohen automatikisht persona të mbrojtur.

[37] Konventa e tretë e Gjenevës, neni 4 (A) (2).

[38] Konventa e tretë e Gjenevës, neni 5.

[39] Shkruar nga Frieden në vitin 2004.

[40] Shkruar nga Bush në vitin 2001, neni 2 (ii) (1) (a).

[41] Konventa e tretë e Gjenevës, neni 4 (2) (A). Madje edhe sot, besimi mbizotërues midis shumë oficerëve ushtarakë amerikanë dhe zyrtarëve civilë është se MEK nuk shkoi kurrë në luftë me forcat e koalicionit. Nëse ky besim është i saktë dhe të dhënat zyrtare nuk janë të sakta, atëherë asnjë anëtar i Organizatës Muxhahedin Khelk nuk do të klasifikohet si ushtarak. Shihni gjithashtu në shkrimet e Shefit të Shtabit të Ushtrisë Amerikane në vitin 2001, paragrafët 4-33.

[42] Shkruar nga Kryqi i Kuq në vitin 2004. Nuk ka asnjë nenë specifik që specifikon nëse një deklaratë ligjore, siç është një rezolutë e Këshillit të Sigurimit, mund t'i japë fund pushtimit të një vendi ose të përfundojë vetëm kur pushteti i plotë i jepet qeverisë lokale. (Shkruar nga Roberts në vitin 2005). Përkundër një besimi të përbashkët midis Zyrës së Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit Ligjor, sipas mendimit të Ministrisë së Mbrojtjes, armiqësia nuk ka mbaruar; Prandaj, pushtimi nuk ka mbaruar akoma (intervistë me Ministrinë e jashtme, shkurt të vitit 2008; shkruar nga Goldsmith, në vitin 2004).

[43] Shkruar nga Kryqi i Kuq Botëror në vitin 2004.

[44] Për shembuj shikoni në shkrimin Chertoff të vitit 2009.

[45] Rezoluta 1546 e Këshillit të Sigurimit të vitit 2004, dhe Memorandumi Nr. 3 (i rishikuar) i Qeverisë së Përkohshme të Koalicionit të vitit 2004, Seksioni 1 (1) (d) i cili, pas shpërbërjes së Qeverisë së Përkohshme të Koalicionit, mbeti si ligj i Irakut nën Urdhrin Nr. 100 të vitit 2004, të Qeverisë së Përkohshme të Koalicionit.

[46] Shkruar nga Pictet në vitin 1960 faqe 548.

[47] Çështja e transferimit të detyruar diskutohet në detaje në Kapitullin e tretë.

[48] ​​Konventa e katërt e Gjenevës, neni 78. Në krahasim me konventën e tretë, neni 21, thjesht thotë se forcat e kapjes së robërve, mund të arrestojnë robërit e luftës.

[49] Shënimi i Qeverisë së Përkohshme të Koalicionit Nr. 3 (i Rishikuar) të vitit 2004.

[50] Dështimi për të kryer një rishikim të tillë është një shkelje e qartë e Konventës dhe duhet të ndiqet penalisht sipas nenit 147, por këtu, statusi i banorëve të regjistruar nga udhëheqja e grupit është pranuar vullnetarisht. është e paqartë nëse MNF-I duhet t'i kishte dhënë udhëheqësit të sektit MEK fuqinë për të privuar anëtarët nga e drejta e lirisë së lëvizjes sipas konventës.

[51] Anasjelltas, për shkak të prezantimit të tyre si civilë, çdo anëtar i MEK-ut që ka ndërmarrë veprime ushtarake kundër forcave të koalicionit mund të ndiqet penalisht. Të burgosurit e luftës janë të siguruar nga ndjekja penale për shkak të ligjeve të luftës (jo krimeve të luftës). Sigurisht, një ndjekje e tillë akoma nuk është zhvilluar.

[52] Për shembuj, shikoni në shkrimet M. Rubin te vitit 2006. Disa zyrtarë amerikanë, pa shumë përpjekje, kundërshtuan interpretimin se statusi ligjor i personave të mbrojtur duhet të konsiderohet një amnisti për MEK-un. Për shembull, një zëdhënës i Ministrisë së jashtme vuri në dukje se klasifikimi i MEK-ut si "persona të mbrojtur ... në asnjë mënyrë nuk e lë në hije performancën tonë… "Këta individë po mbahen për veprimet që ata kanë kryer si anëtarë të Organizatës Muxhahedin Khelk, të cilët janë me natyrë terroriste" (Shkruar nga Ereli, në vitin 2004).


Lini komentet tuaja

Posto koment si mysafir

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
Komentet tuaja i nënshtrohen moderimit të administratorit.
  • Asnjë koment i gjetur