قربانیان قاچاق انسان

مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۱:
من حسن اخلاقی هستم بچه مرودشت. نوان کار به ترکیه رفتم و به تور هوادارهای سازمان خوردم. هوادارها به من گفتند که اگر بروی و شش ماه در سازمان بمانی ما می فرستیمت اروپا و آنجا برایمان فعالیت سیاسی می کنی. ما را به فریب کار بردند که بعد از آن طرف برویم خارج....
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۲:
من فرهاد پورمشکی هستم از استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین دژ. من در چابهار دنبال کار بودم و در تاریخ 10 دی 81 با رابط های سازمان آشنا شدم. آنها مرا برای کار به پاکستان بردند، بعد آنجا معلوم شد که به سازمان مجاهدین خلق می...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۳:
حسام شاکری سبزواری هستم متولد 1359. من به خاطر اینکه ورزشم را در کشور دیگری ادامه بدهم، در سال 81 از تهران خارج شدم و به ترکیه رفتم. در ترکیه شروع به کار کردم و در باشگاهی مربی باشگاه شدم. حدود یک ماه و نیم بود که در ترکیه بودم...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۴:
من محمدرضا شمسی هستم، بچه تبریز، شهرستان هادی شهر. روزی که من قصد کردم به ترکیه بروم، یکی از آشنایان گفت برو ترکیه، آنجا ما نفر داریم، در کشور عراق کارخانه درست کردند، به لحاظ بدی آب و هوا حقوق بیشتر می دهند. ما رفتیم...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۵:
من مهران رستگارفر هستم، ساکن همدان. سال 80 برای پیدا کردن کار به ترکیه رفتم و در ترکیه از طریق رابط سازمان با سازمان آشنا شدم. داخل ترکیه یک سری صحبتها و نوارها به ما نشان داده شد و به ما گفتند که سازمانی هست در عراق که می...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۶:
من عبدالجلیل آغال هستم. اواخر سال 80 با سازمان آشنا شدم و با دروغ من را به سازمان بردند و آنجا من را با دروغ نگه داشتند. هر کاری کردم که بروم، به من گفتند دو سال توی خروجی نگهت می دارند و بعد 8 سال تحویل ابوغریب می دهند. بعد از...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۷
عبدالمهدی بامری هستم فرزند رسول بخش بامری، سازمان منافقین ما را به غلط از ایرانشهر برد به پاکستان و به ما گفت شما را می بریم به دوبی برای کار، بعد از آنجا ما را به عراق برد. یک سال و شش ماه توی سازمان بودیم، بعد از جنگ...درست کردند، به لحاظ بدی آب و هوا حقوق بیشتر می دهند. ما رفتیم...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۸
عمن مسعود جهانبخش هستم، در کرمانشاه زندگی می کنم. در سال 80 برای کار به ترکیه رفتم و توسط دوستان که با منافقین آشنایی داشتند، به سازمان رفتم. به من گفتند که اگر شش ماه به سازمان بیایی، بعد از شش ماه تو را به خارج می فرستیم و...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۹
من احسان دهباری هستم بچه سراوان. برای کار به امارات رفته بودم که گیر مجاهدین و هوادارهای سازمان افتادم و به من گفتند اگر می خواهی کار کنی و پول بیشتری در بیاوری، با ما همکاری کن که بفرستیمت اروپا. من بعد از سه ماه که به...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۱۰
من یبر قنواتی هستم از بندر ماهشهر. در ماه رمضان سال 1378، از طریق یک هوادار به سازمان وصل شدم و با سه نفر قاچاقچی وارد عراق شدم و طی یک مدت در بغداد بودم. بعد من را به کمپ اشرف بردند و بعد از مراحل ضد اطلاعات، قرنطینه و ورودی،...
شماره صفحه: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6