قربانیان قاچاق انسان منافقین

مجاهدین و قاچاق انسان – شاهد ۲
من فرهاد پورمشکی هستم از استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین دژ. من در چابهار دنبال کار بودم و در تاریخ ۱۰ دی ۸۱ با رابط های سازمان آشنا شدم. آنها مرا برای کار به پاکستان بردند، بعد آنجا معلوم شد که به سازمان مجاهدین خلق می خواهند بروند. از آنجا به کشور اردن و از آنجا به سوریه و از آنجا به عراق رفتیم. آنجا هم وصل شدیم به سازمان، بعد گفتند کار ما این است. بعد گفتیم ما نمی خواهیم اینجا بمانیم و می خواهیم جدا بشویم. خلاصه ما را ول نکردند و همانطور نگه داشتند تا بعد از ۱۵ ماه که آنجا بودم از آنجا جدا شدم و به کمپ آمریکائیها رفتم. بعد از یازده ماه از آنجا آمدم و تحویل حکومت جمهوری اسلامی شدم که با مقامات دولت عراق مصاحبه کردیم از آنها جدا شدیم الان هم آمدیم و اینجا هستیم. من مبارزه را خودم انتخاب نکرده بودم. برای من آنها انتخاب کرده بودند، آنها به اسم کار ما را برده بودند.

جهت تماشای فیلم مصاحبه اینجا را کلیک کنید .