تاریخچه و تعریف قاچاق انسان و اهداف آن

قرن ها پیش ، زمانی که بشر بر اثر زیاده خواهی و افزایش تمایلات مادی خویش در پی برتری جویی برآمد ، انگیزه ی استفاده از تلاش و بهره ی دیگران به عنوان یکی از نکات تاریک پرونده ی بشر ثبت گردید . آنجا بود که تلاش انسان برای ارتقاء بیشتر صنعت و در جهت استیلاجویی بر ابناء بشر آغاز شد . در حقیقت ریشه های نظام سرمایه داری به قرون وسطی بر می گردد که در آن جستجوی سودانگیزی حاکم بر زندگی بسیاری از مردم محسوب می شد . در واقع کشف آمریکا در ۱۴۹۲ را می توان به جستجو برای یافتن بازارهای جدید مربوط دانست . البته در این میان نبرد سختی که میان شمالی ها و جنوبی ها در قاره ی آمریکا صورت گرفت اولین جنگ رسمی بشر بر ضد برده داری بود که به برتری مخالفان برده داری انجامید اما این جنگ آنگونه که می بایست نتوانست به فرجام اندیشه ی ضد برده داری کمک کند .

پیشرفت های وسیع علمی بشر و انواع خلاقیتها و نوآوری های جدید و ورود نظام کارخانه ای موجب تمرکز بر امور کار گردید . انقلاب صنعتی که در اروپا شکل گرفت از اولین نتایج حاصله از افزایش ثروت صاحبان صنعت و کاهش قدرت مادی و تنزل جایگاه اجتماعی طبقات ضعیف در جامعه بود ، به گونه ای که حداکثر توان کارگران در مقابل حداقل دستمزد، باعث افزایش شکاف های اجتماعی در سطوح حداقل و حداکثر جامعه گردید . این نیاز روز افزون و اشتهای سیری ناپذیر بخش صنعت باعث شد تا نیاز به نیروی کار بیشتر ، صنعت مداران را به فکر راه چاره بیندازد . نیروی کار ارزان – حتی ارزان تر از نیروی کار کشورهای صنعتی – اولین مقدمه برای تسلط همه جانبه بر جان و زندگی انسانها گردید و باعث شد تا نظام برده داری شکل گیرد . حمله به کشورهای آفریقایی برای چپاول ثروتهای آنها به همراه اسارت و انتقال مردان این قاره به اروپا و آمریکا توام شد . سردمداران این تجارت پر سود اما نامشروع امپراطوری بریتانیای کبیر بود که در تمامی قاره ها آثار استثمار خود را گسترانیده بود . با تشکیل سازمانهای حقوق بشر و نیز سازمان ملل متحد ، کنوانسیون های بسیاری در منع برده داری وضع و لازم الاجرا گردید و همین امر باعث شد تا کشورهای استثمارگر دیگر نتوانند به صورت علنی به برده داری روی آورند . این تحول اما زمینه رابرای برده داری نوین در سبک ها و جهات گوناگون فراهم نمود . تجارت جدیدی باب شد که به آن قاچاق انسان نام نهادند .

درشیوه ی مذکور برخلاف شیوه ی سنتی یا برده داری ، همه چیز ظاهرا قانونی و ارادی بود . زنان جوامع فقیر برای گذران و امرار معاش خود و از طرفی برای افزایش سود در مراکز فساد اروپایی و کامجویی مردان اروپایی و آمریکایی و برخی کشورهای آسیایی ، با میل و اراده ی خود به صورت قاچاق راهی این جوامع شدند . در بخش دیگری از این تجارت ، فروش اعضا و جوارح انسان مد نظر قرار گرفت که در این شیوه نیز در اکثریت قریب به اتفاق موارد قربانیان با فریب و وعده وعید و تطمیع ، راهی کشورهای مورد نظر می شدند تا در ظاهر به عنوان نیروی کار ارزان اما در اصل برای قاچاق اعضا و جوارح خود ، در اختیار گروه های مافیایی قاچاق انسان قرار گیرند .

هدف از اجرای این عمل جنایتکارانه ، عموماً انتقال و دریافت انسانها به منظور وادار نمودن به تن فروشی، مجبور ساختن به کارهای سخت و طاقت فرسا و در برخی موارد اجرای اعمال غیر انسانی می باشد. این پدیده که امروز در قالب نوعی تجارت انجام می شود پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر سومین تجارت غیر قانونی در دنیا به شمار می آید که متاسفانه در سطحی نگران کننده در حال اجراست.

در شیوه ای دیگر از این روش افراد با امید کار و یافتن شغل مناسب راهی کشورهایی خاص می شدند تا در آن کشور و یا کشوری دیگر به کار مشغول شوند اما بدون اینکه خود بدانند از درون گروه های تروریستی – که فاقد پایگاه و اعتبار اجتماعی می باشند – سر در می آوردند و اغلب پس از آگاهی از این مساله نیز راه برگشتی نداشتند . این روش امروزه در برخی گروه های تروریستی همانند سازمان مجاهدین خلق اعمال می شود . این سازمان که در دهه ی ۱۳۵۰ شمسی با فریب جوانان ایرانی در داخل خاک کشور به عضو گیری مشغول بود پس از رسوایی مواضعشان در جریان انقلاب اسلامی و فرار به خارج از کشور و سپس خزیدن به دامان صدام یکی از روش های جذب نیروی خود را بر این پایه قرار داد . این روش در دهه ی ۹۰ میلادی – به دلیل عدم اقبال از مواضع این فرقه – با شتاب بیشتری دنبال شد و در حال حاضر نیز توسط همین فرقه نمایندگانی در کشور ترکیه و برخی کشورها ی اروپایی قرار دارند تا برای فریب و جذب جوانان بی خبر و جویای کار دام بگسترانند .

خواندن سرگذشت برخی از این جوانان و چگونگی قاچاق آنان به اردوگاه اشرف برای بسیاری از خوانندگان خالی از لطف نیست . کمیته ی سیاسی کانون هابیلیان در این راستا با تنی چند از جدا شدگان این فرقه که مورد اغفال قرار گرفته بودند گفتگوهایی را انجام داده است که در سرفصل های بعد تقدیم خوانندگان می شود .