قربانیان قاچاق انسان

مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد 21
من عباس جعفری هستم، متولد تهران. حدوداً 4 سال پیش بود (سال 1381) که تلفنی به ما زده شد از سوئد به عنوان کار در سوئد. یکی از نفرات خود سازمان بود که زنگ زد و تلفن هم تلفن یک آرایشگاهی بود که آنها به دست آورده بودند و من به آن...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد 22
من محسن مالیا هستم بچه تهران. دوستی داشتم به نام امیر تلاوتی که با هم دوازده سال رفیق بودیم. گفته بود که برادرم 3 سال است گم شده است. من خیلی ناراحت شده بودم. گفتم انشالله که پیدا شود. گفت به اینترپل و ... اطلاع دادیم، گفتم...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد 23
من عادل خلخالی زر هستم، اهل تهران، ساکن شهران هستم. حدود 4 سال در سازمان منافقین بودم، از ترکیه به آنها وصل شدم. در مدتی که آنجا بودم، با مسئولان بالای سازمان درگیری هم داشتم، حتی به برخورد فیزیکی هم کشید. اجازه برگشت به...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد 24
من عبدالرحیم نظری هستم از شهرستان آق قلا، خودم بچه ترکمن هستم. از سال 81 برج 5 من به صورت قانونی وارد ترکیه شدم، آمدم برای کار داشتم دنبال کار می گشتم که تقریباً مایحتاجم (پول تو جیبی ام) تمام شده بود، بعد یکی از هوادارها...
منافقین و قاچاق انسان- شاهد 25
من مهرداد شیر محمدی اهل تهران هستم. یک روز که در خانه نشسته بودم، اینها با من تماس گرفتند و به من زنگ زدند. از آلمان هم تماس گرفتند. یک دختری بود به من گفت که من یک دانشجوی آلمانی هستم و دارم یک پروژه تکمیل می کنم درباره...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد 26
من محمد اکرم ابرکار، بچه سرباز هستم. سال 81 از امارات به سازمان رفتم. نزدیک به یک سال داخل سازمان بودم. آدمهایی که داخل سازمان بودند خیلی با ما بد رفتار کردند و هر کار دلشان می خواست با ما می کردند. داخل سازمان کارهایی می...
مجاهدین و قاچاق انسان – شاهد 27
من محمدرضا پورشعبانی هستم. از طریق برادرم که در عراق بود، طی یک تماس تلفنی و آن وعده و وعیدهایی که برای خارج داده بودند، در سال 80 از مرز ترکیه به عراق منتقل شدم. بعد از چند وقت که توی قرارگاه اشرف بودم، دیدم تمام...
مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد 28
من محمد عراقی هستم بچه شاهین دژ. در فروردین سال 81 در چابهار مشغول کار بودم که با یک هوادار سازمان به اسم عبدالماجد آشنا شدم و به اسم کار کردن در امارات که آدم فنی می خواهد - من فنی کار هستم، تأسیساتی هستم - گفت آنجا پول خوبی...
مجاهدین و قاچاق انسان – شاهد 29
من احمد صبوحی هستم بچه ایرانشهر بخش اسپکه. در دوبی مشغول کار بودم که یکی از رفیق هایم تلفن کرد و گفت که بیا، ما می رویم خارج، کشورهای اروپایی. با رابط های سازمان تماس داشتیم، بعد از آنجا ما را آوردند عراق و گفتند شما 6 ماه...
شماره صفحه: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6