قربانیان قاچاق انسان منافقین

مجاهدین و قاچاق انسان- شاهد 6

من عبدالجلیل آغال هستم.اواخر سال ۸۰ با سازمان آشنا شدم و با دروغ من را به سازمان بردند و آنجا من را با دروغ نگه داشتند. هر کاری کردم که بروم، به من گفتند دو سال توی خروجی نگهت می دارند و بعد ۸ سال تحویل ابوغریب می دهند. بعد از جنگ آمریکا و عراق، در تاریخ ۱۸/۴/۸۳ من خودم را به آمریکایی ها معرفی کردم و شش ماه در کمپ آمریکایی ها بودم و بعد آمریکایی ها به ما گفتند که هر کس می خواهد برود ایران، می تواند برگردد. من خودم را تحویل جمهوری اسلامی ایران دادم و هیچ کاری هم به ما نداشتند و ما را تحویل خانواده ها می دهند.

به برادرهایم که در کمپ آمریکا هستند به کاووس، تاج محمد، فرهاد و زاهد می گویم که خودتان را به جمهوری اسلامی معرفی کنید، هیچ کاری به شما ندارند و هرچه سریع تر خودتان را معرفی کنید.

جهت تماشای فیلم مصاحبه اینجا را کلیک کنید .