Sekretariati i Këshillit të Bashkimit Europian i njeh si terroristë Muxhahidinët Halk

Categoria: Dokumente

Franca, sipas një hetimi të brendshëm ka apeluar vendimin e datës 9 shtator 2009 të gjykatës së Bashkimit Europian dhe ka një kërkesë serioze për korrigjimin e listës së grupeve terroriste. Belgjika, e cila zakonisht në rrethin e vendimmarrjes mbron haptazi të drejtat e njeriut, në mbështetje të korrigjimit të listës së grupeve terroriste, ka shprehur shqetësime për sigurinë. Prandaj, pavarësisht kundërshtimeve të Britanisë apo vendeve të tjera, Franca nuk do të qëndrojë e vetme në këtë rrugë.”
“ Më pas ( kreu i Sekretariatit të Këshillit të Bashkimit Europian) Robert Cooper tha se Bashkimi Europian, i njeh si terroristë Muxhahidinët Halk, por për ta përfshirë këtë organizatë në listën e grupeve terroriste duhet ta caktojë vendimin e saj në një “vendim të autorizuar”. Cooper i sugjeroi përgjegjësit të Komitetit të Amerikës- Bashkimit Europian, propozimin që qeveria Amerikane t’i kërkojë BE-së, pas shqyrtimit të hollësishëm, që ta vendosë Organizatën Muxhahidine Halk në listën e tyre të grupeve terroriste.”
Iran: Mbështetësit e organizatës (MKO-së) planifikojnë që në emër të banorëve të kampit Ashraf, Britania dhe Amerika t’i bëjnë presion Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë ( 2 mars 2009 ).


Lini komentet tuaja

Posto koment si mysafir

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
Komentet tuaja i nënshtrohen moderimit të administratorit.
  • Asnjë koment i gjetur