Operacioni i rrëmbimit të aeroplanit nga Muxhahidine Halk në vitin 1983

Categoria: Dokumente

  6  Gusht    vitit  1983 avioni  Jumbu  jet_Boeing  747_  rrugës  nga  Teherani    Shiraz  u  rrëmbye  nga  një  ekip  I  armatosur  I grupit terrorist      Muxhahidine  Halk  dhe  pasi   doli  nga  hapësira  ajrore  e  Iranit   zbarkoi    aeroportin  Orly    Parisit.

Përshkrimi   I  incidentit  nga  Z.  Philippe, officer  I  Xhandarmërisë  Kombëtare

<< Në  orën  6  u  njoftuam  se    orën  8:15  aeroplani  do    zbarkojë    aeroportin  Orly. Urgjentisht  morëm  masa  dhe  u  thamë    gjithëvë  se  janë  5  terrorista  dhe  kanë  180  pengje. Megjithëse   fluturimet  e  tjera    Orly  nuk  u  anulluan, por  200  metra  përreth  avionit  ishte  bosh. Në  orën  10    mëngjesit  piloti  kërkoi  një  ambulancë  për  një  trajtim  mjekësor    4  personave  nga  pasagjerët. Rreth  mesditës  kërkuan  nga  ne      futemi    aeroplan.Terroristët  e  armatosur  me  automatikë  kallashnikov  e  hapën  derën.>>

Piloti  I  drejtohet  kullës    kontrollit    aeroportit  Orly:

Ne  u  këercënuam  nga  rrëmbyesit    nëse  si  përgjigjemi  kërkesave    tyre  do      vrasin  mua  ose  shpërthejnë  aeroplanin.

Personat   e  skuadrës  terroriste    kishte  marrë  nën  kontoll  avionin  dhe  pasagjerët  ishin: Ahmed  Salehi    thirrej  nga  shokët  e  tij   Ihsan,  dhe  kishte    ngarkim  komandën  e    tjerëve, Darjush  Dehkan (Mehran), Riza  Muharremi, (Tufani “stuhia”), Muhammed  Husen  Hamid (Nesim “flladi”)  dhe  Muzafer  Muradi (Bizhan).

Ihsan (Salehi)  I  drejtohet  kullës      kontrollit    orën  13:30 ;

Nëse  për  10  minuta  nuk  dotë  lidhemi  me  telefon  me  Mas’ud  Raxhevin  do    marrim  masa  serioze  ndaj  aeroplanit (do    vrasim  pasagjerë  ose  do  ta  shperthejmë  avionin).

Kulla  e  kontrollit  I  kërkon  Salehit  afat.

Ihsani,komandanti  I  terroristëve    orën  2  pasdite:

Nëse  derinë  orën  14:50  Z.  Raxhevi  nuk  vjen  për  cdo  gjë    do    ndodhë   dhe  për  cdo  gjë    ne  do    kryejmë  Q everia  Franceze  do    jetë  përgjegjëse.

Ihsan    orën 14:37:

Vetëm  13  minuta  kanë  mbetur; nëse  Raxhevi  nuk  vjen  do  të kërkojmë    avioni  ynë    vijë  para  terminalit  dhe  pastaj  cfarëdo      ndodhë  përgjegjës  për  atë  do    jëtë  Franca  dhe  po  e  pëersëris  cdo  akt  I  dhunshëm  nga  ana  jonë  do  t’I  ngarkohet  qeverisë    Francës.

Kulla e  kontrollit  kërkon  afat.

Ihsan; Po  ju  japim  afat  por  ta  dini  se  atë    pas  saj  ne  do    kryejmë  do    jetë    dëm    qeverisë    Francës  dhe  po  ju  kujtoj  se  ky  është   afati  I  fundit.

Mas’ud  Raxhevi  flet  me  rrëmbyesit.

Kreu  I  terroristëve  Mas’ud  Raxhevi  ,arriti    bindë  autoritet  brenda  kulëes    kontrollit    sillen  butë  ndaj  rrëmbyesve    avionit,  por  ai  nuk  u  lejua      takonte  pasagjerët  dhe  gjithashtu  iu  ndalua      dialogonte  me  anëtarë  e  skuadrës    tij.Pas  kësaj  marrëveshje  ,Raxhevi  foli  me  Salehin (Ihsanin)  nëpërmjet  radios    kullës    kontrollit.

Raxhevi;   A nuk  keni  besim  ju    Organizatën  e  Muxhahidine  Halk?

Ihsan;  Si  jo, kemi.

Raxhevi; Pse  po    mundoni , valle  a  nuk  jam  lideri  juaj? A  nuk  dëgjuat  c’farë  ju  thashë?

Ihsan;  Po  ,ti  je.

Raxhevi;  Atëherë  për  c’do  gjë    ju  them  duhet    bindeni.

Ihsan;  A  është  e  mundur      takohemi  bashë  komandant?

Raxhevi;  Kur  ju  jap  urdhër  për  dicka  duhet  ta  respektoni  atë.

Ihsan; Dakord,do  bëjmë  sic  thua.

Raxhevi;    pari  hapni      dalin    gjithë  pasgjerët  jashtë.

Ihsan;  Si  urdhëron,po  I  hapim.

Raxhevi;    pas   do    kemi  fjalë    tjera.

 

Z.  Montenero ,  asistent  I  Xhandarmarisë  Nacionale:

Kur  hymë  brenda  avionit  me  duart  sipër  kokës  një  nga  ata  u  afrua  ia  dha  armën  e  vet  një  tjetri  dhe  na  shtëngoi  duart  tona.

 

Darjush  Dehkan  (Mehran)  njëri  nga  anëtarët   e  skuadrës    rrëmbyesve    aeroplanit  ,qëllimin  e  këtij  rrëmbimi  e  tregon    këtë  mënyrë: Ky  veprim  do  mundte    tërhiqte  edhe  një  herë  vëmëndjen  e  botës  për  Iranin.

 

Me  21  Tirr  1363 (Korrik,1985)  po  zhvillohej   gjygji  I  rrëmbyesv    avionit    qytetin  Krete    Francës. Në  fillim  Muxhahidinët  u  përpoqën    nëpërmjët  bashkëbisedimeve me  udhëtarët    aeroport  përballë  gazetarëve  t’I   detyronin  ata (udhëtarët) që    bëjnë  deklarata  kundër  Qeverisë  Iraniane.Kërkesa  tjetër  e  tyre  ishte    vendosurit  e  rrëmbyesve  afër  (në  krah të)  Raxhevit  për    mbajtur  një  fjalim  promovues      lidhje    Muxhahidinët.Të  dyja  këto  kërkësa  u  refuzuan  nga  autoritetet    francëeze.Mirëpo  Muxhahidinët MEK)  ishin  aq    vendosur  sa  gjykatën  ta  kthenin    një  arenë  kundër  qeverisë  iraniane  dhe  propogandë  rreth  grupi (MEK).

Deklaratat  e  Gerald  Jean  (Prokuror  I  Gjykatës):

Mjetet  e  transportit  po  përparojnë  me  shpejtësi.Vlera  e  këtij  zhvillimi  dhe  përparimi  I  mjeteve    transportit  ajror  nuk  është  rrembimi  I  avionëve    mediat  një  grup  prej  tyre (rrëmbyesve)  pak  a  shumë    ushqejnë  (bëjnë  komente  dhe japin  lajme  e  komente  pro  tyre).Ngjarja    ndodhi  një  vit    parë    Orly-n  është  një  ngjarjet  shumë  shqetësuese.Sipas  përshkrimit    dëshmitarëve    një  nga  avionët  iranian    arriti    mënyrë    papritur    Orly  dhe      parë  kishte  dhunuar  hapësirat  ajrore    shteteve  tjera  është  sjellur  me  forcë    Paris  nga  5  persona    armatosur.Ata  duhet    mbajnë  përgjegjësi  për  veprën  e  tyre. Autoritetet  franceze  e  dinin  se  një  natë    parë  ky  avion  ishte  nisur    drejtim    Parisit  dhe  e  dinin se  ishin  liruar  185  persona    Kuvajt.Nisur  nga  humanizmi  ,Franca  e  pranoi  kërkesën  e  uljes    avionit        vërtetë  ishte  një  lloj  shantazhi. Këtu  nuk  po  ndalem  dhe  as  po përmend  dhe   mbështetem    hollësitë    ju  I  dini  mirë. Por   ju  e  dini  se  për    marrë  kontrollin  e  avionit, dy  persona    armatosur  nga  ata  hynë  brenda  kabinës  (së  pilotit)  dhe  thanë  se  cdo  lloj  qëndrese  dhe  rezistence  nga  ana  e  tyre (pilotëve) do    conte  dhe  pëerfundonte    shpërthimin   e  avionit..Është  e  qartë  se  pasagjerët  dhe  pilotët  s’mund    bënin  asnjë  lloj  rezistence  (s’mund    kundërshtonin). Kështu    këto  5  persona  duke  qënë    sigurtë  nga  ndikimi  I  kërcënimeve    tyre  mundën      zbatojnë  planin  e  tyre. Mos  harroni  se  njëri  nga  këta  tha  se  nuk  donin      rrëmbenin  këtë  lloj  aeroplanit, por  ata  ishin    vendosur  për  rrëmbimin  e  c’do  lloj  avioni. Në  bisedimet 8 orëshe asnjë mendim  I  tyre  nuk  u  ndërrua, dhe  mëpas   morën    duar armët    ndodheshin   depon  e  avionit  si  për    treguar  forcën  e  tyre. Më  pas  kërkuan  Raxhevin  dhe  ai  erdhi  me  helikopter.Të  gjitha  këto  vepra  si  p.sh.  blerja  e  armëve   dhe    tjera  I  kanë  kryer  me  paramendim  dhe  pa  keqardhje  apo  pendesë. Punët  ishin  ndarë  qe    përpara. Nëse  do    vërenin  qëndresën      vogël  pa  asnjë  dyshim  do    përdornin  armët. A  ipatë  dy  thikat  e  frikshme  dhe  dy  armët  e  zjarrit? Ata  ishin    vendosur    ttë  zbatonin  planin  e  tyre  dhe  për  këtë  s’mund    caktohen  kufijt.Asnjë  subjekt  s’mundet    bëhet  (të  jetë)  mjet  për  kërcënimin  e  jetës    personave    pafajshëm . Ligji  kërkon  10  vjet  burgim  për  ta.Kombet  e  Bashkuara  I  dënojnë  pa mëdyshjë  këto  akte. Ne  duhet    veprojmë    mënyrë    njëjtë  duke  u  nisur  nga  siguria  e  aeroplanëve  dhe  aeroporteve. Ardhja  e  papritur  e  një  aeroplani  I  këtyre  përmasave    aeroportin  e  Orly-t  me  atë  trafik    madh  ulje-zbritjesh    ai  ka sjellë  crregullime    të(aeroport).Prandaj  unë  e  konsideroj  veprimin  e  tyre    palogjikshëm  dhe  kundër  ligjeve    brendshme (Francës)  dhe  ndërkombëtare. Infomacionet  tona  rreth  akuzuarve  s’duhet    merren  vetëm  nga  ata. Ata  s’kanë  asnjë  lloj  c’rregullimi  mendor  dhe  këto  vepra  I  kanë  kryer  me  vullnet  dhe  vetëdije    plotë  prandaj  ata  I  kanë  ditur  përgjegjësitë  e  veta  dhe  për  këtë  arësye  ata  janë  (është  marrë  vendimi)    dënuar. Gjygji  zgjati  tre  ditë ; me  21,22,23 të  muajit  Korrik. Sipas  ligjeve    Francës  gjykata  arriti      akuzuarit  t’I  dënojë  me  nga  5-10  vjet  burg. Por  pranoi  votën  e  jurisë  bazuar    kushte  dhe  rrethana  lehtësuese. C’do  njëri  nga  personat  e  skuadrës    rrëmbimit  u  dënua  me  nga  3  vjet  burg  por  bënë  vetëm   gjysmën  e  saj (1 vit  e  6  muaj).  Sipas  rregullorës    burgut  gjithashtu  iu  falën  edhe  4  muaj.Atyre  iu  dha  azil    Francë  dhe  përfundimisht  u  shpërngulën   bazën  e  terroristëve    Irak.


Lini komentet tuaja

Posto koment si mysafir

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
Komentet tuaja i nënshtrohen moderimit të administratorit.
  • Asnjë koment i gjetur