Pasuritë e Muxhahedin Khelk duhen të bllokohen dhe t'u kopensohen viktimave të krimeve të tyre

Categoria: Lajme

Një profesor universiteti

Gjatë gjithë historisë së tyre kriminale, grupi terrorist Muxhahedin Khelk ka vrarë dhe martirizuar më shumë se 12,000 iranianë përmes milicisë së tij. Megjithëse Muxhahedinet (hipokritët) aktualisht po përpiqen të detyrojnë mbulimin politik të aktiviteteve të tyre, por të dhënat kriminale të grupit pranohen nga një mori dokumentesh kombëtare dhe ndërkombëtare. Nga ana tjetër, tendenca e grupit drejt dhunës dhe radikalizmit e bën të pamundur që ky grup, tani të mos tregojë natyrën e tij të dhunshme. Prandaj, ajo përpiqet të deklarojë ekzistencën dhe mbijetesën e saj përpara anëtarëve të saj të dëshpëruar dhe të pashpresë dhe mbështetësve të saj duke lëshuar qendrat terroriste brenda vendit me tituj të ndryshëm. Me të njëjtin pretekst, patëm një bisedë me Dr. Selman Omrani, një anëtar i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetit Imam Sadegh (AS), të cilin mund ta lexoni më poshtë.

Habilian: Z. Doktor, ju jeni të vetëdijshëm që vitet e fundit, grupi terrorist i Muxhahedinve (hipokritëve) ka formuar qendra për të frikësuar dhe sabotuar në të gjithë shtetin, ata e kanë quajtur atë "qendra kryengritëse". Qendrat që sulmojnë objektet qeveritare dhe joqeveritare dhe përdorin bomba zjarri. Muxhahedinet (hipokritë) përdorin internetin për të nxitur njerëzit dhe për të siguruar trajnime të tilla si metodat për sulm ndaj forcave të policisë ose shkatërrimin e shtyllave të energjisë elektrike. Deri në çfarë mase i konsideroni këto veprime si shembuj të përhapjes së dhunës?

Dr. Omrani - Siç e dini, baza e themelimit të këtij grupi para fitores së Revolucionit Islamik dhe pas tij, ndryshimi politik ka qenë përmes përdorimit të dhunës, vrasjes, terrorizmit, shkatërrimit, dhe duke krijuar frikën në mendjet e qytetarëve dhe zyrtarëve qeveritare. Me fjalë të tjera, një nga karakteristikat e këtij grupi ka qenë përdorimi i dhunës. Fakti që ata u përpoqën të paraqisnin një imazh politik të tyre gjatë këtyre disa viteve, nuk ndikoi në aktivitetet organizative të këtij grupi, dhe gjatë kësaj kohe ata gjithashtu u përpoqën të ruanin kapacitetin e armatosur të grupit. Riorganizimi i forcave në zona të nxehta kryengritëse është në fakt një përpjekje për të ringjallur mënyrën e vjetër dhe për të pohuar pushtetin si një grup i armatosur. Në lidhje me këto sjellje, të cilat ju i dhatë si shembull, në të gjitha sistemet ligjore, shkatërrimi i pronës publike dhe shtetërore ose edukimi dhe inkurajimi i dhunës është një krim dhe trajtohet me vendosmëri, dhe nuk ka dyshim se kjo sjellje është kriminale.

Habilian - Krerët e Muxhahedinve (hipokritëve) kanë mbështetur vazhdimisht kryengritësit dhe kanë mbuluar të gjitha veprimet e tyre në mediat e tyre. Gjithashtu anëtarët e këtyre qendrave mbajnë fotografi të udhëheqësve të Muxhahedinve (hipokritëve) dhe shënjat e tyre në operacionet që bëjnë. Përveç kësaj, disa anëtarë të rangut të lartë të Muxhahedinve (hipokritëve), siç është Mehdi Barai, i kanë identifikuar haptas këto qendra terroriste (qendra kryengritëse) si vazhdim i ish-milicisë së këtij grupit, domethënë ata kanë prezantuar të ashquajturën Ushtrinë Nacionalçlirimtare. Me këto prova, duket se hipokritët edhe një herë kanë lëvizur drejt veprimtarive të dhunshme dhe terroriste. Cilat janë pasojat e mundshme të kësaj çështje për Muxhahedinet (hipokritët)?

Dr. Omrani - Strategjia e këtij grupi për të mos u përfshirë në listën e grupeve terroriste ka bërë që ata të mbajnë një qëndrim shumë të kujdesshëm ndaj aktiviteteve terroriste. Të gjitha përpjekjet e tyre kanë qenë për të mos marrë asnjë përgjegjësi për aktet terroriste, në mënyrë që të mos bien në pasojat ligjore. Sidoqoftë, siç e përmendët, anëtarët kryesorë të këtij grupi e kanë pranuar formimin e këtyre qendrave me qëllim të përhapjes midis grupeve të tjera opozitare që kundërshtojnë Republikën Islamike. Kjo çështje është shumë e rëndësishme në procedurat ligjore. Ju e dini që në ndjekjen penale të krimeve të grupeve terroriste, vendosja e marrëdhënies së atribuimit dhe vërtetimi i përgjegjësisë penale është një nga çështjet më komplekse gjyqësore. Ndonjëherë, për shkak të natyrës terroriste të grupit dhe kompleksitetit të komunikimeve organizative, lidhja e një vepre penale me një organizatë është e pamundur, dhe gjyqtari mund të merret vetëm me krimet e atyre që janë të pranishëm në skenën e krimit. Duke pasur parasysh qëndrimin e marrë nga Muxhahedinet e njohur dhe duke marrë në mënyrë të qartë përgjegjësinë për krijimin e këtyre qendrave dhe veprimet e tyre shkatërruese dhe kriminale, është përgatitur terreni për ndjekjen penale të këtij grupi në gjykatat e vendeve të tjera. Bazuar në këto pozicione, qeveria e Republikës Islamike mund të paraqesë një proces gjyqësor në çdo vend që pret organizimin e këtij grupi. Me fjalë të tjera, ekziston mundësia për të identifikuar, së pari, Muxhahedinet (hipokritët) në këto vende - si ushtarakë ashtu edhe të degës politike - si një grup terrorist. Së dyti, të gjitha pasuritë e tyre mund të bllokohen dhe tu kompensohen viktimave të krimeve të tyre, përmes proceseve gjyqësore në gjykatat e këtyre vendeve. Së treti, anëtarët e këtij grupi mund të gjykohen ose dëbohen nga këto vende si anëtarë të një grupi terrorist.

Habilian - Në këtë rast, a mund të ndiqen penalisht sponsorët dhe qeveritë e huaja që mbështesin grupin?

Dr. Omrani - Sipas instrumenteve ligjore ndërkombëtare si dhe ligjit të brendshëm të shumicës së vendeve, mbështetja dhe lehtësimi i aktiviteteve terroriste është një krim dhe qeveritë janë të detyruara të bllokojnë të gjitha rrugët për mbështetjen e terrorizmit. Provimi se ky grupi është një organizatë terroriste do të çojë gjithashtu në dënimin e mbështetësve të saj financiarë dhe politikë si ndihmës në krimet terroriste ose promovimin e terrorizmit. Ekziston edhe mundësia për të kërkuar kompensim nga vendet që mbështesin këto grupe terroriste për krimet e tyre.

Habilian - Një nga rrjetet sociale kohët e fundit pezulloi një nga llogaritë e udhëheqësit të Muxhahedinve (hipokritëve) për promovimin e dhunës dhe terrorizmit. Kjo tregon se Muxhahedinet (hipokritët) ndonjëherë i injorojnë gjestet e tyre politike në këto vitet e fundit, dhe me ardhjen e Trump në pushtet dhe duke shpresuar për fitoren e tij në zgjedhjet e dyta, natyra e tyre e dhunshme dhe ekstremiste, nevoja për të shfrytëzuar këtë  mundësi është bërë e prirur. Cili është vlerësimi juaj në këtë drejtim?

Dr. Omrani – keni të drejtë. Fatkeqësisht, zbatimi i ligjit dhe drejtësisë në arenën ndërkombëtare është më shumë një funksion i marrëdhënieve politike sesa një çështje e rregullave dhe rregulloreve ligjore. Dhe ky grup, duke kuptuar këtë fakt, ka rregulluar performancën e tij.  Kjo është e mundur që pas ndryshimeve që kanë ndodhur në qeverinë amerikane, lloji i krimeve dhe qëndrimet e Muxhahedinve (hipokritëve) do të ndryshojën dhe ata do të refuzojnë të pranojnë në mënyrë të qartë dhe të shpejtë operacionet terroriste. Por kjo nuk mund të fshijë pozicionet e tyre të fundit, dhe ekziston ende një kapacitet i mirë për të ndjekur këtë grup në vendet pritëse ose në vendet e tjera.


Lini komentet tuaja

Posto koment si mysafir

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
Komentet tuaja i nënshtrohen moderimit të administratorit.
  • Asnjë koment i gjetur