Emri i Muxhahidine Halk (MEK) në dokumentet e “Baza e të Dhënave të Terrorizmit“ të Universitetit të Maryland të Amerikës

Categoria: Dokumente

Universiteti  Maryland  I  Amerikes  ka  ndërmarrë  veprimin  e  mbledhjes  (grumbullimit ,koleksionit) më    plotë    informacioneve  mbi  terrorizmin.Këto  informacione  (që  gjenden  te   kjo  bazë    dhënash,qendër  informative)  përfshin  informacione    plota  rreth  98  mijë  sulmeve  terroriste    vende    ndryshme    botes  qe  nga  viti  1970  deri    2010 (1349-1389).Në  këtë  qendër  informative    rreth   c’do  ndodhie (ngjarje) terroriste  jepen    dhëna  si; data  dhe  vendi  I  sulmit  terrorist  dhe  arma  e  përdorur  si  dhe  viktimat  e  dëmet  dhe  grupet  apo  personat  përgjegjës .Jepen  iInformacione  rreth  43  mijë  vendosje  bombash, 14 mijë  vrasjesh  dhe  4700  grabitje (njerëzish)    prej  vitit  1970. Vlen    përmendet  se  ky  informacion  është  mbledhur  duke  përdorur  3.5  milion  lajme  dhe  25  mijë  burime    ndryshme    dhënash  nga  viti  1988  deri    vitin  2010 (1377-1389). Në  këtë  qendër  informative  janë  regjistruar  49  sulme  terroriste  te  MEK  nga  viti   1970  deri     vitin  1990 (1349-1369).Nga  këto  sulme  42  janë  kryer    qytete    ndryshme    Iranit, 3    Bejrut, 1    Madrid, 1    Oslo, 1    Uashington  dhe  1    Hamburg.

  këtë  qëndër  informative  janë  regjistruar  26  sulme    kësaj  Organizate   para  Revolucionit  ndërmjet  viteve  1970-1990  dhe  pas  Revolucionit  23  sulme.

Numri  I  sulmeve  terroriste    kësaj  Organizate  (MEK)  ndërmjet  viteve  1991-2001(1370-1380) të  regjistruara    këtë  qendër  informative  është  62  nga    cilat  55  sulme  ne  qytete    ndryshme    Iranit, 5 në  Irak, 1    Amerikë  dhe  një    Gjermani.


Lini komentet tuaja

Posto koment si mysafir

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
Komentet tuaja i nënshtrohen moderimit të administratorit.
  • Asnjë koment i gjetur