عملکرد درون‌سازمانی منافقین از منظر حقوق بین‌الملل بشر

Mohamadinavab

مساله ای که در سال های اخیر در ارتباط با گروهک مجاهدین خلق(منافقین) نمود عینی و گسترده ای پیدا کرده حمایت های علنی و جدی تر برخی کشورهای غربی، آمریکا و نیز عربستان و اسرائیل از این گروه است؛ اقداماتی همچون اعطای مجوز برگزاری نشست ها و میتینگ های تبلیغاتی پرهزینه با پوشش رسانه ای وسیع تا حضور مقامات ارشد کشورها در نشست و سخنرانی های حمایت گرانه و مانند آن. نکته جالب در این میان اظهار نظر به غایت مضحک و سخیف رودی جولیانی وکیل شخصی و مشاور ارشد ترامپ است که طی آن مریم رجوی زنی شجاع و نماد ایران آزاد توصیف گردیده و شورای ملی مقاومت بعنوان آلترناتیو مطلوب ایالات متحده برای حکومت جمهوری اسلامی معرفی شده است که می تواند ایران را به یک دموکراسی تمام عیار رهنمون سازد! اظهارات این مقامات ارشد را می توان به نوعی مواضع و سیاستهای کلی کاخ سفید و دول غربی دانست.

آنچه بیش از هر چیزی مایه حیرت و تاسف است این است که کشورهایی حمایت خود از منافقین را تعمیق بخشیده اند که خود را بعنوان مدافعان اصلی حقوق بشر و حمایت از خلق ها می دانند و مدام کشورهای دیگر را تحت عنوان ناقض حقوق بشر تقبیح می کنند.

  این در حالی است که بررسی اقدامات و عملکرد درون سازمانی اعضای گروه حتی از منظر گزارشات و اسناد نهادهای مورد تایید دولتهای غربی بیانگر رویکرد ضدبشری و غیرانسانی آن است که در نوع خود بی نظیر است، آنهم بدون درنظرگرفتن جنایات وحشتناک تحت حمایت صدام علیه سربازان ایرانی در سالهای جنگ تحمیلی.

مروری کوتاه به برخی قواعد و ضوابط داخلی این گروه، مبین این رویکرد متناقض دولتهای غربی است آنهم در عصر حقوق بشر. چگونه ممکن است گروهی که مرتکب شکنجه گسترده هم علیه اسرای ایرانی در زندانهای بغداد و هم علیه اعضای خود گردیده و حتی دیده بان حقوق بشر در سال 2005 این گروه را مسئول اعمال شکنجه علیه اعضای خود دانسته امروز در سایه چنین حمایتهایی ادامه حیات دهد آنهم بدون کمترین تحقیق و یا محاکمه ای.

در دنیایی که حقوق بشر همچون طوفانی همه چیز را از سر راه خود برداشته و محدوده و اختیارات حاکمیتی دولتها را در یک نظام دولت محور تا به این حد به عقب رانده است، چگونه است که گروهی که ناقض بدیهی ترین و ابتدایی حقوق بشری اعطا شده به افراد در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی 1967 و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بعنوان اسناد مادر حقوق بشر) است بدین میزان توسط غرب مورد ارج و قرب واقع می گردد.

می توان سیاهه بلندبالایی از این اقدامات ضدبشری به دست داد. یکی از برجسته ترین اقدامات تلاش برای القائات ایدئولوژیک و درواقع شستشوی مغزی اعضاست که از رهگذر منع دسترسی اعضا به منابع خبری آزاد جهان و الزام به مطالعه بولتن های اختصاصی و رسانه خود سازمان تا اعتراف به سوابق، کابوس های شبانه و تفکرات جنسی خود که در واقع ماهیت فرقه ای این گروه را نیز عیان می سازد. این در حالیست که آزادی اندیشه و عقیده و نیز ابراز آن از جمله حقوق مصرح در اسناد فوق الاشعار است.

دستور به اعضا جهت طلاق همسران خود و الزامی بودن تجرد، انتقال اطفال به کشورهای دیگر که با اهداف خاص صورت میگرفت و نیز دور نمودن اعضای مرد و زن سازمان از یکدیگر بیانگر رویکرد جنسیت زده و ضدزن آن است که شدیدا با حقوق اعطا شده در اسناد حقوق بشری همچون برابری زن و مرد، حق انسان ها در تشکیل خانواده و برقراری روابط اجتماعی و حقوق مادران و کودکان در برخورداری از حمایت اجتماعی در تضاد و تنافی است.

علاوه بر این موارد می توان به اقدامات فریبکارانه این رده برای عضوگیری و جذب نیرو از میان گروههای خاص و آسیب پذیر اشاره نمود. چنانکه در موارد متعدد مهاجران غیرقانونی که قصد قاچاق به خارج از ایران را داشتند ناگهان سر از اردوگاه منافقین درآوردند و بهمین صورت فریب گروههای آسیب پذیر همچون پناهندگان جویای کار به عناوین مختلف.

تردیدی نیست که بسیاری از اعضای داوطلب و فریب خوردگان سازمان قصد خروج از جهنم رجویها را دارند که بنابر ادعای اعضای جداشده و نیز گزارشات رسمی به دلیل نظارت شدید و سختگیرانه سازمان و تهدیدهای دروغین، توانایی فرار یا جدایی از سازمان را نیافته اند.

مصادیق مورد اشاره تنها و تنها گوشه ای از جنایات و اقدامات ضدبشری منافقین را مورد اشاره قرار داد که بدیهی ترین حقوق بشری را نقض می نماید. مساله آنجاست که غرب و بویژه آمریکا که تا  این حد خود را منادی دموکراسی و حقوق بشر می دانند بر چه مبنایی چنین آشکار از مجاهدین خلق با این سوابق تیره و ننگین حمایت می کنند. گزارش اندیشکده آمریکایی تحت عنوان انستیتوی تحقیقات دفاع ملی به وزارت دفاع در سال 2009 در مورد روابط درون سازمانی منافقین و شیوه های شستشوی مغزی که بصورت جامع به بررسی اقدامات فوق پرداخته  و نیز دهها سند و گزارش تحقیقی دیگر را که موید نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در این گروه است، چگونه می توان با رویکرد اخیر مقامات امریکا در حمایت از مجاهدین خلق تطبیق داد؟!


    • هیچ نظری یافت نشد

    نظر خود را اضافه کنید

    0
    https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9038824&tmpl=component
    نظر شما به دست مدیر خواهد رسید