عيد قربان مبارک

Madarاين عکس از مادری است که فرزندش گروگان سازمان مجاهدين است       چندان بنالم ناله ها ، چندان بر آرم رنگها تا بر كنم از آينه ي هر منكري من زنگها بر مركب عشق تو دل مي راند و اين مركبش در هر قدم مي بگذرد زان سوي جان فرسنگها بنما تو لعل روشنت بر كوري هر ظلمتي تا بر سر سنگين دلان از عرش بارد سنگها با اين چنين تابانيت ، داني چرا منكر شدند ؟ _ كاين دولت و اقبال را باشد از ايشان ننگها گر ني كه كورندي چنين آخر بديدندي چنان آن سو هزاران جان ز مه ،چون اختران

از هابيل تا کنون (۲)

Articleفلسفه ترور شخصي و بوجود آوردن تغييرات اجتماعي بر اساس تروریسم در نيمه دو سده نوزدهم شكل گرفت و دوراني نو در شكل گيري گروههاي تروريستي آغاز شد. جنبشهاي معتقد به اين خط مشي با تمسك به مردم گرايي و استقلال خواهي و عدم تحمل وضع موجود، كه در اين دوره خصلت بارز تحولات اجتماعي را تشكيل مي داد ، خشونت هاي خود را توجيه مي نمودند. با تشكيل كاربونري در ايتاليا ، بورشن شافت آلمان ، يوگ-اسلاو صربستان و نارودنايا وليا در روسيه و ... ،مكانيسم عمل گروههاي تروريستي به سوي

از هابيل تا كنون (1)

Sabbahتاريخ همواره آكنده از اقدامات تروريستي بوده است كه جان عده اي بي شمار از انسانها را گرفته و افراد بشر را از حقوق و آزادي هاي اساسي خود محروم ساخته است. ابهامات گوناگون تاريخي و اجتماعي اين پديده غمبار را احاطه نموده است و اغلب بحث در باره آن سيمايي عاطفي يا فلسفي به خود مي گيرد كه نتايجي كاربردي چنداني در بر ندارد.بخشي از اين رويكرد مربوط به ذات اين پديده است ، زيرا تروريسم پديده اي خشونت بار است و لاجرم داوري در باره آن تا حد زيادي متاثر از اين خصيصه است.

روايت هابيل

Besmele به نام خداوند جان آفرين - حكيم سخن در زبان آفرين خداوند بخشنده ي دستگير - كريم خطا بخش پوزش پذير عزيزي كه هر كز سرش در بتافت - به هر در كه شد هيچ عزت نيافت سر پادشاهان گردن فراز - به درگاه او بر زمين نياز نه گردنكشان را بگيرد بفور - نه عذرآوران را براند بجور و گر خشم گيرد به كردار زشت - چو باز آمدي ماجرا درنوشت دو كونش يكي قطره در بحر علم - گنه بيند و پرده پوشد بحلم اگر با پدر جنگ جويد كسي - پدر بي گمان خشم گيرد

از خیانت به وطن تا اشک تمساح بر ملی گرایی

Foladvand سایت های وابسته به گروهک تروریستی منافقین چندی است که به بهانه سالگرد اعدام دکتر حسین فاطمی به تجلیل از این شخصیت تاریخ ایران معاصر پرداخته است و با این اقدام سعی دارد تا به نوعی حمایت گروه های اپوزیسیون خارج از کشور را به خود جلب نماید. منافقین تلاش بسیار دارند تا خود را ادامه دهنده راه افرادی همچون دکتر فاطمی قلمداد سازند تا به این وسیله از شدت تنفر علیه خود بکاهند که در این باب اشاره به چند نکته مهم و ضروری است: تاریخ ایران همواره نشانگر وجود افرادی وطن
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25