مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

اعتبارنامه شهید آیت در مجلس شورای اسلامی

از جنجالی‌ترین جلسات مجلس شورای اسلامی در تاریخ انقلاب اسلامی، جلسه مربوط به بررسی اعتبارنامه شهید دکتر حسن آیت باشد. او که نقش مؤثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت، از همان ابتدا مشمول خشم و کینه گروه‌های ملی، چپ و بنی صدر قرار گرفت

سخنرانی شهید آیت پیرامون بررسی برنامة دولت مکتبی شهید محمدعلی رجائی

سخنرانی شهید آیت پیرامون بررسی برنامة دولت مکتبی شهید محمدعلی رجائی که به عنوان موافق مشروط از آقای رجایی حمایت میکنند و شخص ایشان را فردی که طعم فقر را چشیده و از مستضعفین اند میدانند البته انتقادی هم به برنامه ایشان وارد میکنند

سخنان شهید دکتر سیدحسن آیت پیرامون دسائس استعمارگران در مقابله با انقلاب

یکی از معدود نطق های دکتر آیت در مجلس که ایشان در آن به دسائس استکبار در مقابل انقلاب های جهان اشاره میکند و از جمله آنها ساختن خطوط بدلی انقلاب برای منحرف کردن انقلاب هاست ایشان بیان میدارند که در انقلاب ایران هم این روند پیگیری شده است که گروهایی مثل جبهه ملی، جبهه دموکراتیک ملی، خلقیون، جنبشیون و اشخاصی همچون شاپور بختیار، نزیه، مقدم مراغه ای، متین دفتری را مصادیق این خطوط بدلی برای انقلاب ایران معرفی مینمایند

سخنان شهید سیدحسن آیت پیرامون امور اجتماعی و سیاسی امت مسلمان ایران

دکتر آیت در ادامه معرفی دسائس استکبار در این نطق خود به عملکرد مهره های استکبار در روند قانونگزاری اشاره میکند و در ادامه نطق خود بر اجرای سریع برخی از اصول قانون اساسی تاکید مینمایند

نطق مخالفت کاشانی و شهید آیت با میر حسن موسوی :

شهید رجایی نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی را به‌عنوان وزیر امورخارجه به مجلس معرفی کرد. یک جلسه مجلس به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی برگزار می شود. پس از طرح دستور رأی اعتماد به وزیر امورخارجه، نخست وزیر، به معرفی میرحسین موسوی می‌پردازد. پس از معرفی، سید احمد کاشانی به‌عنوان مخالف، سید احمد زرهانی به‌عنوان موافق، سید حسن آیت به‌عنوان مخالف و پس از آن، هادی نجف آبادی به‌عنوان موافق صحبت می کنند

سخنرانی فواد کریمی در مجلس پس از شهادت آیت

مهمترین مساله ای که آیت مطرح کرد، گقت که بعد از بنی صدر، خط بنی صدر را نمایندگانی در مجلس دنبال می کنند که در کنار بنی صدر بودند، همان نمایندگانی که یا عضو نهضت آزادی بودند و هستند و یا اینکه به طریق دیگر تغییر موضع داده اند آنها خط فراما سونری آمریکائی در مجلس هستند و مجلس نباید در آستین خودش مار بپروراند