صدا


سخنرانی شهید آیت پیرامون دسائس استکبار در مقابل انقلاب اسلامی
قسمت اول
قسمت دوم