دو نظریه تروریسم و فداکاری در ایران (22)

Terorismابوالحسن بنی صدر که بود؟

سید ابوالحسن بنی صدر در دوم فروردین 1312 در روستای باغچه همدان متولد شد . پدرش آیت الله سید نصرالله بنی صدر ، فرزند مرحوم صدرالعلماء همدانی بود . پدر او شاگرد آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی ، آیت الله ضیاء الدین عراقی و آیت الله آقا میرزا حسین نائینی بود . وی تحصیلات ابتدایی را در تهران گذراند و دبیرستان را در همدان به اتمام رساند . ولی در سال پنجم دبیرستان به مدرسه علمیه تهران رفت . در همین زمان ها مبارزات برای ملی کردن صنعت نفت شروع شده بود و او نیز در این مبارزات شرکت می کرد .

در سال های 1338 و 1339 در جلسات تفسیر قرآن آیت الله طالقانی در مسجد هدایت شرکت می کرد . در همین زمان در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به مطالعه علوم معقول و منقول مشغول گشت . پس از پایان آن ، چهار سال در مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ، تحت ریاست احسان نراقی به تحقیق پرداخت .

سپس در دانشکده حقوق تهران در رشته اقتصاد به تحصیل پرداخت و در همین زمان سال های 1339 تا 1342 به عنوان یکی از رهبران نسل جوان ایرانی در مبارزات تأثیر تعیین کننده داشت . در این دوران دو بار بازداشت شد و همراه حسن حبیبی با نخست وزیر وقت ، علی امینی ، ملاقات کرد .

پس از قیام 15 خرداد 1342 ، فعالانه در مبارزاتی که به رهبری امام رشد می یافت ، شرکت کرد . در زمان تحصن روحانیان سراسر کشور در تهران که برخی از جلسات آنها در منزل پدرش تشکیل می شد به همکاری با روحانیت پرداخت و در راه اسلام به مبارزه برخاست . سپس برای ادامه تحصیل به خارج عزیمت کرد .

در خارج از کشور از مبارزات سنتی گروه ها دست کشید ، معتقد بود که به رهبری امام باید همه چیز را از نو ساخت . او بر خط امام تأکید می کرد و از پاریس با حضرت امام خمینی و فرزندان او در ارتباط بود . در عراق به حضور امام رسید و به کار تبلیغات و نشر مقالات در اروپا و آمریکا پرداخت . در زمان اقامت امام در پاریس ، تمام امکانات خویش و یارانش را در اختیار مبارزه امام قرار داد و دستگاه تبلیغاتی و تحقیقی وسیعی برای رسیدن پیام امام به داخل و خارج از کشور ترتیب داد .

بنی صدر از اعضای شورای انقلاب ایران بود ، در سرپرستی وزارت امور خارجه ، وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و توسط مردم تهران به نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب گردید و در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت داشت .

در بهمن 1358 به ریاست جمهوری انتخاب گردید و از طرف امام خمینی به فرماندهی کل قوا منصوب شد ، ولی به علت بحران سازی ، تمامیت خواهی در قدرت سیاسی بر خلاف قانون اساسی و خیانت در جنگ و همکاری با سازمان مجاهدین خلق مورد اعتراض عموم مردم و نیروهای انقلابی قرار گرفت .

ابوالحسن بنی صدر که در اسناد لانه جاسوسی آمریکا از وی به نام " اس دی کارلو " یاد شده است ، با سازمان سیا مرتبط بود و پس از روشن شدن ارتباطات وی و هماهنگی اش با دشمنان انقلاب اسلامی ، توسط حضرت امام خمینی از فرماندهی کل قوا عزل شد و مجلس شورای اسلامی نیز عدم کفایت وی را اعلام کرد و از ریاست جمهوری عزل گردید .

و در پی همکاری گسترده با سازمان مجاهدین خلق دست به رهبری اقدامات تروریستی زد و پس از انتخاب محمد علی رجایی به ریاست جمهوری اسلامی ، در مرداد 1360 همراه مسعود رجوی با قیافه ای زنانه از کشور گریخت و با تشکیل شورای ملی مقاومت همراه مسعود رجوی و سازمان مجاهدین و حزب تجزیه طلب دمکرات کردستان عملیات های تروریستی بسیاری را در ایران سازمان دادند .

در فرانسه بنی صدر به تصور حمایت دائمی مجاهدین خلق از او ، دخترش را به عقد رجوی در آورد ، اما پس از مدتی به دلیل شکل گیری اختلافات بین بنی صدر و رجوی ، رهبر مجاهدین دختر بنی صدر را طلاق داده و بنی صدر را نیز رها ساخت .


دو نظریه تروریسم و فداکاری در ایران (۲۱)


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31