نیمه پنهان کریم عبدیان
منبع: ماهنامه راه نما(مطالعات بین المللی تروریسم)

یکی از مسائلی که اوضاع اهواز را تشدید کرد، انتشار نامه ای جعلی منتسب به دفتر ریاست جمهوری بود که در آن ادعاهای بی اساسی درباره قومیتهای عرب ایرانی شده بود. این نامه در وبسایت «الاحواز» منتشر شد. سایتی که به «حزب تضامن» وابسته است و عضو برجسته آن کریم عبدیان میباشد. جمال...

نامه دروغین؛ جنایت خونین!
منبع: ماهنامه راه نما(مطالعات بین المللی تروریسم)

نامه جعلی منسوب به ریاست جمهوری، فتنه 1384 را رقم زد؛ از اواسط سال 1383 جمعي از عناصر تجزيه طلب و متواري به خارج از کشور تحت عنوان جبهه ملي مقاوم مردم عرب اهواز، با ايجاد برنامه اي به نام الاحواز و پخش آن از طريق شبکه ماهواره اي بيت النهرين و با به کارگيري شيوه هاي مختلف تبليغاتي...

شایعه بخشنامه ضدعرب من!
منبع: ماهنامه راه نما(مطالعات بین المللی تروریسم)

خیلی محرمانه به من ایمیل میشد که من، خطاب به ریاست سازمان برنامه وبودجه از قول خودم و نه رئیس جمهور نوشته ام که ترتیبی اتخاذ شود تا ترکیب جمعیتی خوزستان به هم بریزد. عربها مهاجرت کنند، اسامی شهرها و قصبات که عربی هستند فارسی شود، آذری ها به آنجا مهاجرت نکنند و از این نوع...

روباه پیر، کارگردان نمایش شورش!
منبع: ماهنامه راه نما(مطالعات بین المللی تروریسم)

از اواسط سال 1383 تعدادی عناصر تجزیه طلب قومی عرب خوزستان خارج از کشور از جمله سیدصباح موسوی، سیدطاهر آلنعمه، جبهه دموکراتیک خلق عرب احواز، مقیم انگلیس، کانادا و سوریه و همچنین تعدادی دیگر از عناصر تجزیه طلب قومی عرب مقیم انگلستان که با ایجاد تشکلی موسوم به حزب تضامن اهوازی،...

اینهایی که ادعا دارند عرب هستند، چرا با ما عرب‌ها این کار را می‌کنند؟
منبع: ماهنامه راه نما(مطالعات بین المللی تروریسم)

عیسی کرملا چعب، مدت کمی پس از عضویت در الاحوازی با آتش‌زدن یک ایستگاه پمپ آب و کشتن نگهبان آن محل، در یک عملیات خرابکارانه شرکت کرد. زمانی که از او دلیل این کار را پرسیدند او در پاسخ، دلیل این کار را هزار دلاری که توسط الاحوازی به او پرداخت شده عنوان کرده بود. عیسی ادعا...

اسرائیل برای ایجاد تفرقه قومی میان ایرانیان از بخش فارسی صدای آمریکا کمک می‌گیرد!
منبع: ماهنامه راه نما(مطالعات بین المللی تروریسم)

قبل از هر چیز نباید فراموش کرد که تلویزیون صدای امریکا وابسته به دولت ایالات متحده است و سیاستهای امریکا را منعکس مینماید. مسأله «فروپاشی ایران از درون» سالهاست که در دستور کار ایالات متحده به ویژه در میان اعضای حزب جمهوری خواه و نئوکان ها قرار دارد. واشنگتن رفته رفته در حال...