مردم خوزستان در جنگ تحمیلی آزمايش بسيار درخشانى به يادگار گذاشتند
منبع: ماهنامه راه‌نما(مطالعات بین‌المللی تروریسم)

جنگ تحميلى، هشت سال به طول انجاميد؛ يعنى از سال 1359 تا سال 1367. در اين مدت، شما مردم شجاع و دلاور اين استان، در معرض اين امتحان بسيار دشوار قرار داشتيد. البته دشمن، جنگ را بر خوزستان تحميل نكرد، بر ايران تحميل كرد و همه ايران در مقابل او قيام كردند تا از كشور دفاع كنند. اما...

در جمهوری اسلامی مسائل طایفه ای مطرح نیست
منبع: ماهنامه راه‌نما(مطالعات بین‌المللی تروریسم)

تفرقه، توطئه دشمنان اسلام در حوداث بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه داعیه های تجزیه طلبانه بعضی گروههای سیاسی که در پشت سر قومیتها پنهان شده بودند، مهمترین راهبرد نظام و رهبری آن، تأکید و تشویق مردم به سمت وحدت کلمه تحت لوای اسلام و آگاهسازی آنان نسبت به توطئه های...