اسناد عملیات انتحاری در نشریات منافقین
نویسنده: بنیاد هابیلیان

ترورهای انتحاری گروهک تروریستی مجاهدین خلق : ترورهای انتحاری ، بخشی دیگر از کارنامه سیاه گروه تروریستی مجاهدین خلق است .در این روش فرد ضارب با کمر بند انفجاری خود را به اشخاص مورد نظر نزدیک می کرد و با منفجر نمودن خود باعث به شهادت رسیدن فرد مقابل نیز می گردید. در اکثر قریب...

اسناد خودسوزی اعضای منافقین
نویسنده: بنیاد هابیلیان

عملیات های انتحاری همواره در ذهن شنونده به مفهوم از بین بردن خود به قصد کشتن دیگری بوده است، اما گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) در بین تمامی جنایات خاص و منحصر بفرد خود علاوه بر اقدام به عملیات های انتحاری طبق تعریف ذکر شده فوق، تعریف جدیدی از عملیات انتحاری را نیز به...

حکم دادگاه تجدید نظر امریکا
نویسنده: بنیاد هابیلیان

حکم دادگاه تجدید نظر امریکا درباره فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که در سال 2012 منتشر گردید خود گویای این واقعیت است که عملیاتهای انتحاری منافقین تنها به قبل از سال 1981 میلادی مربوط نمی شود بلکه این سازمان کماکان به اقدامات تروریستی از طریق عملیات انتحاری دست...

اسناد در رسانه منافقین
نویسنده: بنیاد هابیلیان

عملیات انتحاری بازسازی شده توسط منافقین که از رسانه رسمی آنها (سیمای آزادی) در سال 1361 از کشور عراق پخش گردید. در این فیلم، منافقین با به عهده گرفتن عملیات انتحاری ترور شهید آیت الله صدوقی ضمن بازسازی چگونگی و نحوه ارتکاب این عملیات، عامل تروریستی این عملیات را به نام محمدرضا...

اسناد تحقیقات دفاع ملی آمریکا (RAND)
نویسنده: بنیاد هابیلیان

(ترجمه ایران اینترلینک) ... تحقیق انجام شده در این گزارش برای دفتر وزیر دفاع آمریکا صورت گرفته است. تحقیق در انستیتوی تحقیقات دفاعی ملی (RAND) که یک مرکز تحقیقات و برنامه ریزی است و از جانب دولت فدرال آمریکا تأمین مالی میشود و مورد حمایت دفتر وزیر دفاع، ستاد مشترک، فرماندهی نبرد...