خودسوزی تشکیلاتی برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به دستور سران این فرقه در شهرهای اروپایی، در اعتراض به بازداشت موقت مریم رجوی در سال ۲۰۰۲ . این عملیات در گزارشات و اسناد بین الملل به عنوان یک عملیات انتحاری یاد شده است.فیلم مستند ترور شهید آیت الله صدوقی توسط یکی از اعضای منافقین به نام محمدرضا ابراهیم زاده. در این فیلم که در سال ۱۳۶۱ از تلویزیون مجاهدین پخش گردید، منافقین ضمن معرفی عامل تروریستی به شهادت رساندن آیت الله صدوقی رسما مسئولیت این عملیات را به عهده گرفتند و صحنه این عملیات تروریستی را در تلویزیون خود بازسازی نمودند.