حکم تجدید نظر دادگاه


اسناد عملیات انتحاری منافقین » ویژه نامه عملیات انتحاری منافقین » اسناد عملیات انتحاری منافقین


حکم دادگاه تجدید نظر امریکا چاپ نامه الکترونیک
بنیاد هابیلیان
یک‌شنبه، ۰۱ مرداد ۱۳۹۱ / ۰۳ رمضان ۱۴۳۳ / ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۲
حکم دادگاه تجدید نظر امریکا درباره فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که در سال ۲۰۱۲ منتشر گردید خود گویای این واقعیت است که عملیاتهای انتحاری منافقین تنها به قبل از سال ۱۹۸۱ میلادی مربوط نمی شود بلکه این سازمان کماکان به اقدامات تروریستی از طریق عملیات انتحاری دست می زند، اصل سند منتشر شده توسط دادگاه ایالتی آمریکا را می توانید در سند زیر مشاهده بفرمایید.

در بخشی از این سند آمده است :

"MEK trained females at Camp ashraf in Iraq to perform suicide attacks in Karbala ."

سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف به زنان جهت انجام عملیاتهای انتحاری در کربلا آموزش می دهد . (صفحات ۵۰ - ۵۳ - ۵۴)