اسناد ترور صیاد شیرازی

بازتاب خبر شهادت شهید صیاد شیرازی در نشریات منافقین
نویسنده :بنیاد هابیلیان

بازتاب خبر شهادت شهید صیاد شیرازی در ویژه نامه منتشر شده توسط منافقین به مناسبت انجام عملیات ترور شهید صیاد شیرازی منافقین در این ویژه نامه بصورت رسمی انجام این عملیات وحشیانه تروریستی را بر عهده گرفته اند. منافقین...

بازتاب خبر شهادت شهید صیاد شیرازی در روزنامه های داخلی
نویسنده :بنیاد هابیلیان

بازتاب خبر شهادت امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در روزنامه های جمهوری اسلامی، همشهری و کیهان در تاریخ 22 فروردین 1387 عکس ها دارای حجم بالا و قابل ذخیره سازی است. ...