بازتاب خبر شهادت شهید صیاد شیرازی در روزنامه های داخلی


بازتاب خبر شهادت امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در روزنامه های جمهوری اسلامی، همشهری و کیهان در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۸۷
عکس ها دارای حجم بالا و قابل ذخیره سازی است.
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face