گالری فیلم


خبر شهادت شهیدصیاد شیرازی از شبکه یک

توضیحات سردار فضلی و همرزمان شهید علی صیاد شیرازی در مورد ایشان

گفتگو با خانواده شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

رستاخیز

سالنامه افتخار

<
سخنان امیر پوردستان ، مهدی صیاد شیرازی فرزند شهید و تعدادی از همرزمان ایشان در منطقه عملیاتی میشداغ