فرهنگ مرصاد باید به یک مدل فکری نظام مند تبدیل شود

Motaahar13

ملت بزرگ ایران در کنار نظام اسلامی در طول چهار دهه گذشته روزهای باشکوه کم نظیری را تجربه کرده اند؛ از عملیات های موفقیت آمیز ثامن الائمه (ع)، طریق‌القدس، فتح المبین و بیت المقدس در دوران دفاع مقدس گرفته تا دستیابی به توانمندی های باشکوه بومی در عرصه های علمی – نظامی و تکنولوژی های روز دنیا در سال های اخیر که حتی دشمنان نظام اسلامی و مردم ایران نیز به آن اذعان داشته اند، همگی در زمره این تجارب ارزشمند هستند. اگرچه در صفحات تاریخی ایران اسلامی موارد مشابه از کامیابی و عبور از موانع صعب العبور در عرصه های مختلف کم نیستند و نمونه های مختلفی وجود دارد اما وجه تاریخی و حتی زمانی این موفقیت ها و پیروزی است که آنها را عمدتاً محصول زمانی مشخص کرده و جوانب توقف و ایستایی در بازتولید و خوانش مجدد را بر آنها تحمیل کرده است. به عبارت بهتر اینکه وقوع گزاره پایان یافتگی بر این حماسه ها، شاخص تاریخ گرا بودن در وصف و توصیف را برای بازسازی و بازگویی بر آنها فراهم ساخته است.

با این حال در این راستا مواردی هستند که مشمول این روند تاریخی بودن نشده اند و در قالب یک حماسه در زمان محصور نشده است. مرصاد و تحمیل شکست تمام و کمال بر منافقین در این عملیات موردی است که می توان آن را فراتر از تاریخ شکل گیری آن در شکل یک عملیات نظامی با نتایج بدست آمده آن دانست. در واقع مرصاد با توجه به ویژگی های متفاوتی که در مقایسه با موارد دیگر داشته است بیش از آن که در آرشیو زمان قرار گیرد با هویت ارزشی انقلاب اسلامی و مقاومت گره خورده است. هویتی که هم بر ساخته است و هم بر سازنده است. برساخته هویت یافته انقلاب اسلامی و ارزش های دفاع مقدس در روند مواجهه با دشمن خارجی و جریان نفاق است. از منظر دیگر اینکه، برسازنده بودن مرصاد بر آن اساس است که شامل وجوه هویت ساز بودن آن است؛ بطوریکه این قابلیت بالقوه را در خود داراست که یک مبنای پویش ساز در مسیر توانمند سازی ملی و وفاق اجتماعی در همه زمان ها را فراهم آورد.

از آنجا که جریان نفاق با شبه مدیریت و رهبری فرقه ای – محفلی رجوی، نیمه جان به دنبال پرونده سازی علیه ایران و نظام اسلامی است و در این مسیر سوژه ایران هراسی و بزرگ نمایی آن را برای عافیت طلبی تشکیلاتشان از شرایط وخیم امروزشان اولویت  قرار داده اند، ابژه مرصاد و وقایع مرتبط با آن برای این گروهک ایران ستیز، مالیخولایی بس مهلک محسوب می گردد.

در یک پردازش واقع بینانه، اگر مرصاد را مبدأیی بر مدار مَطلع گرایی در جهت تفوق اسلام بر نفاق با ماهیتی معاصر گونه در زمان خود نظر بگیریم، این رویداد برای رجوی مسلکان نیز یک مبدأ در حصول به مقصد و مقصود تفرقه گرایانه است. بطوریکه تجربه شکست تکان دهنده بر گروهک منافقین در مرصاد، آن ها را در مسیری قرار داد که خود ملزم به بازبینی در روند تقابل جویی ها بیابند. به عبارت جامع تر اگر مرصاد را یک فعل عملیاتی انجام شده بدانیم فرجامی دوگانه از پیروزی و شکست را به همراه داشته است؛ از این رو اگرچه پیامدهای شکست برای بدنه تشکیلات رجوی سخت و فاجعه آمیز بوده است اما شواهد نشان می دهد در چند ساله اخیر آنها تلاش کرده اند از شکست خود یک الگوی مقاومتی بسازند و آن را با تصاویری از فخر برای هم مسلکان خود به نمایش در بیاورند. این بدان معنا است که کادر رهبری و اعضای این فرقه با اذعان به شکست و وارونگی در روایت پردازی از آن درصدد بسترسازی های معنادار با هویتی جعلی هستند.

متاسفانه واقعیت امر این است که بر حسب نشانه هایی که در این باره موجود است فعالیت های منافقین برای مبدأ هویتی قرار دادن فروغ جاویدان(مرصاد) در راستای تقابل جویی با نظام اسلامی به مراتب بیشتر از کارگزاران و تصمیم گیرندگان ساختاری در نظام اسلامی در مواجهه گرایی با منافقین است. بطوریکه در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی های موجود در کشور عملیات مرصاد و تبعات ظفرگرای آن تنها در قالب اسناد طبقه بندی شده در آرشیو زمان تعریف می شود و اگر یادداشت، مقالات، مستندات تصویری و یا حتی نمایشی در قالب فیلم و سریال از آن ارائه می شود سالیان سال است که یا شامل معرفی باورهای تشیکلات مجاهدین خلق در دوران قبل پیروزی انقلاب اسلامی است و یا حول معرفی جغرافیایی منطقه عملیات مرصاد و ادوات و غنایم بجای مانده از آن است و لاغیر.   

نکته مهم در این باره که باید با جدیت ویژه و وسواس گونه ای بدان پرداخت این خواهد بود که تاریخمند کردن مرصاد و قرار دادن آن در روندی که سالیان شاهد آن بوده ایم نه تنها کمکی به اهداف منافقین است که درصدد پیاده سازی آن هستند، بلکه موجب خواهد شد تا مرصاد از یک قالب هویت ساز با کار ویژه های نظامی، فرهنگی – سیاسی – اجتماعی - انقلابی به یک عملیات نظامی در تاریخ تقلیل دهیم. در واقع آنچه در این باره مهم می نماید و لازم است با تعمق و تفکر ساماندهی شده و هدفمند بدان عمل شود این است که مرصاد را باید یک مدل فکری و یک پارادایم با پارامترهای امروزی در مسیر مبارزه و منکوب نمودن دشمنان نظام و مردم، برای فتح قله های پیشرفت و تعالی قلمداد کرد. با توجه به اینکه دشمنان نظام اسلامی در شرایط امروزی در کنارهم به دنبال آسیب زدن به کشور و برهم زدن نظم و امنیت عمومی هستند، مرصاد به عنوان الگو و مدلی هویت محور با مضامین انقلابی و نظامند می تواند عملکردی معجزه گرا داشته باشد. از این رو اگر با عنوان آشکارِ مرصاد با قابلیت های پروراننده شده کنونی در ابعاد متنوع فرهنگی – آموزشی – تربیتی – مقاومتی و ... به صف ضعیف نفاق حمله کرد مطمئناً نتیجه ای مشابه و شاید بمراتب موفقیت آمیزتر از آنچه در مرصاد تجربه شد را می توان بر پیکره منافقین وارد کرد. چرا که مرصاد فکری – هنری - علمی با قدرت زیرکانه که تلفیقی از قدرت سخت و نرم خواهد بود با شاخص آفندی همراه خواهد بود و در بیشتر موقعیت ها ماهیتی غافلگیرانه خواهد داشت. با این حال نباید فراموش کرد که این رویکرد تعریفی از مرصاد با گزاره آفندی آن باید با مکمل های آموزشی و آگاهی بخشی در شناساندن اهداف شوم و برنامه های فعلی نفاق برای جامعه ایران در همدستی با دشمنان ایران و ایرانی همراه باشد.

 بنابراین با توجه به آنچه بیان شد در مسیر مذکور باید مثلث فرا تاریخی بودن مرصاد را به عنوان یک فرا روایت ایرانی، آگاهی سازی مردم و توانمند سازی ارزش های فرهنگی – عملی – فکری انقلاب اسلامی در یک رابطه متقابل میان دولت – ملت و برنامه ریزی های هدفمند و سامان دهی شده را در جبهه نبرد نرم با عناصر انقلابی - مکتبی را مورد توجه قرار داد.


    • هیچ نظری یافت نشد

    نظر خود را اضافه کنید

    0
    https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9468574&tmpl=component
    نظر شما به دست مدیر خواهد رسید