فراخوان به بان‌کی‌مون برای خرابی سرویس‌های بهداشتی!

سرکردگان منافقین و حامیان حقوقدان آنها پس از جستجوی هزاران برگ قانون و تبصره در قوانین عرفی و بین المللی، هیچ دلیل و منطقی قانونی برای جلوگیری از تصمیم دولت عراق مبنی بر اخراج نیافتند و به عبارت دیگر هیچ توجیه محکمه پسندی برای ماندن خود در عراق ارائه ندادند که سبب شده دست به دامان لوله های فاضلاب و مار افعی شوند!

Maryamrajavi

«...بعد از ظهر پنج‌شنبه یکی از لوله‌های فاضلاب ترکید... تعدادی زباله در محوطه وجود دارد که هنوز جمع‌آوری نشده اند... هنوز کسی نتوانسته جوراب خود را بشوید... بدتر از همه اینکه یک مار افعی در محوطه مشاهده شده...»

پاراگراف فوق عین عباراتی است که این روزها در چندین بیانیه و فراخوان از سوی «شورای ملی مقاومت» یا به زبان ساده‌تر همان گروهک منافقین در خطاب به بان‌کی‌مون دبیر کل سازمان ملل منتشر شده است!

البته این مطلب گویاست و نیازی به توضیح و تفسیر ندارد؛ اما موضوعی که در این نوشته‌ها و رویکردها خیلی خودنمایی می‌کند نخست اینکه اساساً منافقین هیچ‌گاه جایگاه خود را نفهمیده اند و حتی از فهم جایگاه دیگران و خصوصاً شخصیت‌های حقوقی و سیاسی بین‌المللی نیز عاجزند و از همین رو حرف‌هایی می‌زنند و رویکردهایی اتخاذ می‌کنند که موجب مضحکه می شود و دیگر اینکه این روزها را می‌توان آخرین درجه خفت و خواری منافقین قلمداد کرد، گروهکی که روزی سودای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در سر می پروراند.

نشناختن موقعیت و جایگاه در رفتار منافقین موضوع جدیدی نیست که بخواهیم از آن سخن بگوییم زیرا آن‌ها به عنوان گروهکی تروریستی در حالی که هیچ گونه جایگاهی در سطح بین‌الملی ندارند، همواره سعی بر حضور در صحنه‌های سیاسی و حقوقی جهانی داشته‌اند و سخنرانی و عکس‌گرفتن با برخی سیاست‌مداران از رده‌ خارج غربی را به منزله تاثیرگذاری در سطح بین‌المللی می‌دانند.

اما جالب‌تر اینکه در وضعیت فعلی سرکردگان این گروه یا از سر استیصال و درماندگی به سیم آخر زده‌اند یا به تازگی قلم نگارش بیانیه و فراخوان را به دست نیروهای از همه جا بی‌خبر پادگان اشرف سپرده‌اند که حالا انتظار دارند دبیرکل سازمان ملل برای تعمیر لوله‌کشی فاضلاب و جمع‌آوری زباله‌ها و کشتن افعیِ خطرناک اقدام کند!

شاید منافقین نمی‌دانند که این قبیل نوشته‌ها نتیجه معکوس دارد و اگر در کشورهای غربی کسی موفق به مطالعه این قبیل تولیدات منحصر به فرد آن‌ها شود، دیگر همان کورسوی امید خود برای پذیرش پناهندگی را هم از دست خواهند داد! زیرا بعید است که کشوری حاضر به پذیرش گروهی باشد که نظافت سرویس‌های بهداشتی را در زمره شرح وظایف دبیرکل سازمان ملل می‌داند! در غیر این صورت این افراد بعداً از کشورهای پناهنده‌پذیر انتظارات بیشتری هم خواهند داشت!

اما اگر بخواهیم کمی هم در خصوص رویکردها و گفته های امروز منافقین جدی باشیم، باید به این نکته بپردازیم که سرکردگان منافقین و حامیان حقوقدان آنها پس از جستجوی هزاران برگ قانون و تبصره در قوانین عرفی و بین المللی، هیچ دلیل و منطقی قانونی برای جلوگیری از تصمیم دولت عراق مبنی بر اخراج نیافتند و به عبارت دیگر هیچ توجیه محکمه پسندی برای ماندن خود در عراق ارائه ندادند که سبب شده دست به دامان لوله های فاضلاب و مار افعی شوند!

Mar Afie

تصویر درج شده در رسانه های منافقین از مار افعی!


به هر حال این وضعیت امروز فرقه رجوی است که سطح بیانیه‌ها و فراخوان‌های آن به این حد رسیده و تصاویر و مطالب رسانه‌های آن‌ها نیز با تصاویر و مطالبی در ارتباط با خرابی سرویس بهداشتی، فاضلاب و خطر مار افعی پر شده است.

در پایان باید گفت که این تحرکات و هوچی‌گری‌ها در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد مقابل تصمیم یک دولت و خواست قانونی یک ملت، مبنی بر پاکسازی خاک عراق از وجود تروریست‌ها قرار بگیرد.


مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25