در باره انتخابات رياست جمهوري

112571 259dv

چون كه صد آيد نود هم پيش ماست ...

دوستي مي گفت : اين امريكا و اپوزيسيون نماهاي خارج از كشور از وقابع 26 سال اخير ايران هيچ درسي نگرفته اند . پرسيدم كه چرا و چگونه ؟ پاسخ داد : در اين 26 سال هر زمان كه اپوزيسيون به مردم داخل اميداوار شده كه همين امروز و فرداست به خيابان ها ريخته و حكومت ملايان را واژگون كنند ، رييس جمهور و يا كنگره ي امريكا يا رييس سازمان سيا كاسه كوزه را به هم ريخته است .

آخرين نمونه ي اين بلاهت ، نطق و پيام جرج بوش در آستانه ي سالگرد انقلاب بود كه سبب شد مردم به لج امريكا و اپوزيسيون قلابي با صنوف در هم نشرده تري به خيابانها سرازير شوند ....

حال چندروزي مانده به انتخابات رياست جمهوري ، باز هم اين جماعت بي تجربه و عبرت نگرفته در بوق هاي تبليغاتي خود مي دمند و از تريبون تلويزيون هاي ماهواره اي معلوم الحال ، مردم داخل را به تحريم انتخابات تشويق مي كنند و هرگز اين نكته ي بار يك تر از مو را در نمي يابند كه تبليغ تحريم انتخابات ، جز هوشياري مردم و احساس تكليف آن ها براي شركت جدي در انتخابات ثمر ديگري ندارد. باز هم دوستي مي گفت : من طي ساليان گذشته هرگز در هيچ انتخاباتي شركت نكرده ام اما اين بار قصد كرده ام به لج جرج بوش و ميبدي و نوري زاده و ساير ابواب جمعي آنها ، هم خودم در انتخابات شركت كنم و هم ديگران را براي حضور در عرصه انتخابات تشويق و تحريص كنم...

در روزگاري نه چندان دور ، صدام جنايت پيشه با تحريك شيوخ فاسد عرب و امريكا و اذنابش به ايران حمله كرد و سبب شد تا با اتحاد و همدلي مردم ايران ، تودهني محكمي بخورد . امروز هم به يقين مردم ايران ، در مقابل سخنان بوش و نوكرانش عكس العمل نشان خواهند داد و آنچنان به صندوق هاي راي هجوم خواهند آورد تا آه ياس آميز از سينه دشمنان اين مردم سر به آسمان كشد.

حال سئوال روشن اين است كه چرا اين امريكا و ريزه خوارانش درس عبرت نمي گيرند و خفه نمي شوند و گوشه اي نمي نشينند تا خرابكاري نكنند و بگذارند اين مردم كار خود را پي گيرند ؟

از ماجراي خوزستان ، كه از پيش مي دانستند سناريو نا امني و اغتشاش در پشت درهاي كاخ سياه و در بارك هاي شيوخ فاسد رقم زده شده است منسجم تر و با يكدلي ، اين توطئه شوم را هم در نطفه خفه كردند . مردم ايران بر اين عقيده اند كه انتخابات رياست جمهوري ، آزموني ديگر است براي اين ملت غيور و دشمن ستيز و لذتي دو چندان دارد گاهي كه دشمنان اين مردم از شدت ياس و حرمان به خود مي پيچند....


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9607658&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25