دادگاه تاریخی منافقین و وحشت بی سابقه تروریست ها

1765638 414

سه شنبه این هفته یعنی 21 آذر ماه قرار است نخستین جلسه تاریخی محاکمه 104 تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین در تهران برگزار شود. این دادگاه همانگونه که برای چند هزار خانواده شهید و قربانی ترور در کشور و جانبازان ترور و آسیب دیدگان از اقدامات جنایی گروهک منافقین اهمیت دارد برای این گروهک تروریستی نیز اهمیت مضاعفی دارد.

منافقین از همان ابتدای اعلام خبر برگزاری دادگاه در مرداد 1402 واکنش های هیستریک از خود بروز دادند تا نشان دهند که تا چه اندازه نسبت به عواقب این دادگاه و محاکمه نگرانی دارند. در تازه ترین واکنش ها و در فاصله سه روز مانده تا برگزاری جلسه نخست دادگاه، گروهک منافقین به طور رسمی اعلام کرد در واکنش به این دادگاه به اعضای خود فراخوان اجرای 100 عملیات تروریستی در نقاط مختلف کشور داده است!

منافقین که از سال 1382 و سقوط صدام حسین، بزرگ ترین حامی آنها، خلع سلاح شدند، با اینکه شرایط تحمیلی به وجود آمده برای آنان به شدت برایشان نامطلوب بود و همچنان هم نارضایتی خود را از خلع سلاح اجباری در آن برهه اعلام می کنند اما آنان با درآوردن یونیفورم های نظامی و فریب دادن برخی سیاستمداران غربی، خود را به عنوانی گروهی صلح طلب و طرفدار حقوق بشر و دمکراسی جا می زدند !

با اینکه در سال های اخیر، منافقین هسته های تروریستی و خرابکار خود موسوم به «کانون های شورشی» را در کشور فعال کرده است اما شاید هیچ رویدادی به اندازه برگزاری یک دادگاه بی سابقه و تاریخی درباره جنایت های تروریست ها نمی توانست منجر به ظهور و بروز واکنش های هیستریک توسط آنها، از جمله فراخوان انجام 100 اقدام تروریستی در کشور شود. این واکنش وحشت آلود ذهن مردم را به سمت وقایع تروریستی و خون بار دهه 60 و شهادت هزاران نفر از شهروندان بی گناه کشورمان در بمب گذاری ها و اقدامات مسلحانه این گروه ددمنش و خائن می برد.

 بدون تردید برای ملتی که چنین دوران پرمحنت و خونینی را پشت سر گذاشته، تهدیدهای پوشالی منافقین خائن و وطن فروش کوچک ترین خللی در عزم آن برای محاکمه تاریخی قاتلان ملت به وجود نخواهد آورد بلکه برعکس، ذات جنایت پیشه گروهک را در افکار عمومی دنیا آشکارتر و زمینه اقدامات حقوقی بیشتر علیه آنها را فراهم تر خواهد کرد.

/


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31