حال امام خمینی(ره) هنگام شهادت شهید مطهری

Motahariemam

مرحوم حاج سید احمد آقا نقل می‌کند: در این همه قضایایی که نظیر بمب‌گذاری‌ها و شهادت‌های دوستان امام و پیرمردهایی که با امام از قبل سابقه داشتند، اتفاق افتاد، من ندیدم امام مانند شهادت آقای مطهری ناراحت شده باشند.

۱۱اردیبهشت ۱۳۵۸ آیت‌الله مرتضی مطهری به دست عوامل کوردل فرقان ترور شد. مردی که یار وفادار حضرت امام(ره) و از افراد مورد وثوق ایشان بود و امام با شنیدن خبر شهادت استاد مطهری بسیار ناراحت. شدند. ماجرا را به نقل از جلد دوم «مصلح بیدار» مرور می‌کنیم:

مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد خمینی در جایی می‌گفتند که اواخر شب بود. کسی آمد به من گفت: دم در با شما کار دارند.

من از اتاق بیرون آمدم. آقای اشراقی بودند که به من گفتند: می‌دانی قصه چیست؟ آقای مطهری را به شهادت رسانده‌اند. گفتم: اولین کاری که می‌کنیم رادیوی امام را از پیش ایشان بر می‌داریم. رفتم رادیو را از پیش آقا برداشتم.

ایشان صبح که بلند شده بودند، دیده بودند رادیو نیست. فهمیده بودند که رادیویشان را کسی برداشته. به خواهر من گفته بودند که چه خبر است؟ خواهر ما هم به گونه‌ای که با آقا رو به رو شده بود که اصلاً جذب آقا شده بود و خبر را یک مرتبه داده و گفته بود: مثل اینکه آقای مطهری را شهید کرده‌اند.

من رفتم، دیدم آقا ایستاده‌اند و محاسنشان را با حالتی خاص و غمناک در دست گرفته‌اند. تا من در را باز کردم، بی اختیار سه بار گفتند: آقای مطهری را کشتند؟! آقای مطهری را کشتند؟!

در این همه قضایایی که نظیر بمب‌گذاری‌ها و شهادت‌های دوستان امام و پیرمردهایی که با امام از قبل سابقه داشتند، اتفاق افتاد، من ندیدم امام مانند شهادت آقای مطهری ناراحت شده باشند.

حتی در مورد انفجار حزب هم این طور نبود. امام تا ساعتی در خودشان بودند و بعد رفتند آن پیام را برای شهادت ایشان نوشتند.


شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31