بادكاران

وقتي منافقين در مورد حکومت و مردم ایران سخن مي گويند از تغییر دموکراتیک در ایران استقبال کرده و آن را بعنوان راه حل اساسی تبلیغ می کنند . سایتها و نویسندگان سازمان و نیز تلویزیون این فرقه نیز بارها و بارها از اين طرح اعلام حمایت و تبلیغ کرده اند و آن را تنها راه حل ممکن دانسته اند.

Monafegh Dc

ظاهراً هم قرار بر این است تا تمام دستگاه ها و افراد سازمان، با هماهنگی به اشاعه و تبلیغ این مسئله بپردازند و از آن بعنوان طرحی راهبردی و مشکل گشا نام ببرند. اما راه حل سوم و تغییر دموکراتیک در ايران، در حقیقت نوعی نمایش خیمه شب بازی است که عروسك آن مريم رجوي است.

در حالی که قرار است منافقين خود را مدافع چنين طرحي جا بزنند، دوگانگی و به عبارت بهتر ظاهر سازي در رفتار و گفتار آنان کاملاً مشهود است.

اگر این راه حل به زعم منافقين راهی اساسی برای حل مشکل ایران است در این راستا ، رایزنی های چهره های سازمان باید با مقامات وزارت خارجه ی آمریکا و رجال و سران سیاسی این کشور باشد نه رسانه های جنگ طلب و شخصیت های شناخته شده ی طرفدار جنگ !

در حالی که بوش و رایس به افزایش تحریمها بر علیه ایران رای می دهند ، مواضع عریان منافقين مانند همیشه خواهان جنگ با ایران می باشد و در این راه اندیشه های شبکه ی جنگ طلب فاکس نیوز ، دیک چنی ( معاون جنگ طلب بوش ) و نیز سناتورهای طرفدار جنگ با ایران را اشاعه می دهد . برای فرقه ی جنگ طلب رجوی حتی زمانی که رایس طرح افزایش تحریم ها و قطعنامه های بین المللی بر علیه ایران را پیشنهاد می دهد این امیدواری تبلیغ می شود که تداوم تحریم ها سرانجام با آغاز جنگ علیه ایران همراه باشد و باز در حالی که آمریکا به مشکل گشا بودن ایران در بحران عراق اذعان می کند و به دفعات مختلف از ایران برای آغاز مذاکرات در خصوص عراق دعوت می کند ، منافقين از این عمل آمریکا انتقاد کرده و آن را مماشات با ایران برای تداوم نفوذ در عراق می نامند و حضور ایران را خرابکارانه ، نظامی و مخرب ارزیابی می کند.

رایس در صحبتهای اخیرش گفته : " ما برای صدور قطعنامه ی جدیدی در شورای امنیت علیه ایران تلاش می کنیم .شورای امنیت در نتیجه ی همکاری آمریکا با انگلیس, فرانسه، روسیه و چین 4 عضو دیکر شورای امنیت و نیز آلمان ، دو قطعنامه بر علیه رژیم ایران صادر کرده است و قطنامه بعد نیز در حال آماده سازی می باشد . " اما آنچه منافقين بدان امیدوار اند اين است که یا در یکی از بندهای قطعنامه ی جدید حمله ی نظامی نیز گنجانده شود و یا اینکه با عدم تبعیت ایران از مفاد قطعنامه ، اجماعی منطقه ای و جهانی نیز برای حمله به ایران آغاز شود و در آن صورت راه حل سوم نیز همانند تمام تئوری های سازمان به بوته ی فراموشی سپرده شود.

شاید اگر برای منافقين امکان می داشت و سلاح و تفنگهاي اهدايي صدام را در اختیار می داشتند، با تحلیلهای عصر حجری خود باز هم جمهوري اسلامي ایران را در آستانه ی فروپاشی و سرنگوني معرفي می کرد و دست به عملیات دیگری می زد و فلاکت خود را بیش از پیش به نمایش می گذارد، اما این " تنها آلترناتیو پيزوري و ناتوان حکومت ایران نشان داده که در مسائل گوناگون تنها دل خوش به باد دارد تا بلكه بتواند طوفان درو کند. بی توجهی اخیر و سردی رو به ازدیاد آمریکا نسبت به این گروهک نیز نشان دهنده ی این مسئله است که مقامات ایالات متحده نیز از وجود چنین دمل چرکینی در سیاست خارجه ی آمریکا ناخرسند هستند . دملی که با وجود سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در خصوص محکومیت تروریسم و حمایت از سازمان تروریستی منافقين هزینه ی درمان بالایی دارد و صورت نازیبایی به پز حقوق بشری و مخالفت آمریکا با تروریسم داده است و این مهم است که این روزها آمریکا را بر آن داشته است تا به قولهای خود به مقامات سیاسی عراق مبنی بر محدودیت بیشتر منافقين در حصار تنگ اشرف جامه ی عمل بپوشاند .


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9727099&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25