سرقت مسلحانه چندین گوسفند از یک چوپان به‌وسیله عناصر ضدانقلاب

فروردین 1359
تاریخ: 1359/01/13

شهر: Harsin, Iran

عناصر ضدانقلاب به ۱ چوپان در منطقۀ هرسین حمله کردند و گوسفندان وی را به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، هرسین
تاریخ واقعه
1359-01-13
نوع عملیات تروریستی
حمله و سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
سرقت چندین گوسفند توسط عناصر ضدانقلاب
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص22
آدرس
Harsin
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31