سرقت مسلحانه چندین گوسفند از یک چوپان به‌وسیله عناصر ضدانقلاب

فروردین 1359
تاریخ: 1359/01/13

شهر: Harsin, Iran

عناصر ضدانقلاب به ۱ چوپان در منطقۀ هرسین حمله کردند و گوسفندان وی را به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، هرسین
تاریخ واقعه
1359-01-13
نوع عملیات تروریستی
حمله و سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
سرقت چندین گوسفند توسط عناصر ضدانقلاب
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص22
آدرس
Harsin
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27