حمله مسلحانه گروهی از مهاجمان به پاسگاه‌های ژاندارمری و پایگاه‌های ارتش در نوسود

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Nowsud, Iran

مهاجمان مسلح غیرقانونی با سلاح سنگین آر‌پی‌جی‌۷ و خمپاره‌انداز در تمام ۲۴ ساعت گذشته، به پاسگاه‌های ژاندامری و پایگاه‌های ارتش در بخش نوسود و باینگان و پاسگاه دوروله حمله کردند که با پاسخ مأموران مواجه شدند. در این درگیری‌ها در منطقۀ مرزی، ۴ درجه‌دار مجروح شدند. همچنین در جریان تعقیب سارقان مسلحِ گوسفندان در منطقۀ احمدوند، ۲ درجه‌دار مجروح شدند.

 

آدرس
Nowsud
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31