حمله مسلحانه گروهی از مهاجمان به پاسگاه‌های ژاندارمری و پایگاه‌های ارتش در نوسود

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Nowsud, Iran

مهاجمان مسلح غیرقانونی با سلاح سنگین آر‌پی‌جی‌۷ و خمپاره‌انداز در تمام ۲۴ ساعت گذشته، به پاسگاه‌های ژاندامری و پایگاه‌های ارتش در بخش نوسود و باینگان و پاسگاه دوروله حمله کردند که با پاسخ مأموران مواجه شدند. در این درگیری‌ها در منطقۀ مرزی، ۴ درجه‌دار مجروح شدند. همچنین در جریان تعقیب سارقان مسلحِ گوسفندان در منطقۀ احمدوند، ۲ درجه‌دار مجروح شدند.

 

آدرس
Nowsud
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31