انفجار بمب توسط عناصر ضدانقلاب در کنار پست فشار قوی برق در اتوبان خرمشهر به آبادان

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Khorramshahr, Iran

عناصر ضدانقلاب در پشت ۱ پست فشارقوی برق در اتوبان خرمشهر به آبادان واقع در منطقۀ پیروز، ۳ بمب کار گذاشته بودند که منفجر شد؛ اما به کسی آسیب نرسید.

 

آدرس
Khorramshahr
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31