پلاتفرم بهانه ای برای حذف مخالفان در گروهک پژاک

98756hjiدر گروه تروریستی پژاک چارچوب ايدئولوژیک بر اساس خط مشي عبدالله اوجالان طوري است كه فرد عضو بايد در يك قالب كليشه‌اي به بار آيد و فقط حرف هاي «رهبري» را برزبان بياورد . غير از اين را حرف «دشمن» مي دانند و فردي كه سخني خارج از چارچوب حرف رهبري بر زبان بياورد را «خائن و جاسوس» مي دانند .

پلاتفرم يا همان انتقاد در پژاک دو معنا دارد. انتقاد از خود و انتقاد از ديگران. در اين كه نفس انتقاد خوب است و باعث پيشرفت مي گردد شكي نيست اما اين موضوع در پژاک در قالب ديگري تعريف شده است .

پلاتفرم در پژاک اين گونه است: فرد مورد نظر را در برابر جمع قرار مي دهند. از وي مي خواهند تا درباره خود (از كودكي تاكنون) صحبت كند، نكات منفي خود را بر زبان بياورد (فقط منفي)، خود را سرزنش نمايد. اين كار را بايد حدود دو ساعت تكرار كند. سپس تمام اعضاي حاضر براساس اظهارات فرد و شناخت از وي در دوران عضويت بايد يكي يكي از وي انتقاد شديد نمايند. فرد حق پاسخ گويي ندارد. بايد همه موارد را قبول كند. در اين روند همه نه براساس واقعيت بلكه بر اساس بغض و كينه شخصي آنقدر فرد را مورد هجوم قرار مي دهند كه تخريب شخصيت و تحقير به بالاترين حد خود مي رسد. فرمانده اي كه جلسه را اداره مي كند نظر نهايي را اعلام مي كند .

اگر شخص مورد انتقاد خطر تلقی نشود به او يك بار فرصت مي دهد تا خودش را اصلاح كند. اگر فرد از افرادي باشد كه سركرده ها احساس مي كنند در چارچوب مورد نظر آنها حركت نمي كند، با پلاتفرم روندي توجيه پذير براي از بين بردن وي فراهم مي كنند. در اين حالت در پايان جلسه از همه مي خواهد بلند شوند و در باره نوع مجازات وي نظر بدهند. نوع تربيت پژاک طوري است كه فرد براي نشان دادن ميزان شديد وفاداري خود و تنفر از «خائنان» فقط درخواست اعدام كند. در پايان جلسه تصميم گرفته مي شود فرد مورد نظر به جوخه اعدام سپرده مي شود .

در درگيري‌هاي اخير ميان سپاه و فرقه پژاک كه شكست سنگيني بر آن وارد شد، فرماندهان غير حاضر در ميدان با پلاتفرم تلاش خواهند كرد تا افراد مخالف خود را از صحنه حذف كنند. افرادي مانند هه وال اسماعيل از سوريه، هه وال كندال از خوي، هه وال دلير از بوكان به اين روش حذف شدند .


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9500645&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  مهر 1359
  شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه