منافقین و گروه موسوم به «اقدام علیه ایران»

BrianHook. MikePompeo 

گروه موسوم به «اقدام ایران» گروهی است که با کارویژه هدف تغییر در رفتار ایران توسط واشنگتن راه اندازی شد. در واقع تشکیل گروه اقدام علیه ایران توسط مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام شد و «برایان هوک» مدیر برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا را که دارای سابقه دشمنی با ایران است و از جمله افرادی است که قبل خروج ترامپ از برجام خواهان لغو آن از سوی واشنگتن بود به عنوان رئیس این گروه منصوب کرد. با این حال پرداختن به موضوع تشکیل گروه اقدام علیه ایران توسط واشنگتن و بررسی دلایل و عوامل اصلی آن از سوی ایالات متحده آمریکا دغدغه یادداشت پیش رو نمی باشد؛ به عبارت دیگر اینکه آنچه در این باره به دنبال تحلیل آن هستیم واکاوی نقش و جایگاه منافقین در قالب کار گروه «اقدام علیه ایران» است.

اول اینکه با توجه به سوابق سازمان مجاهدین خلق در امر همراهی با دشمنان ایران اسلامی و تلاش های همسو در ذیل تخریب و ترزیق فوبیای ساقط سازی نظام با فعالیت در دو جبهه داخلی و خارجی، باید نقش و جایگاه ویژه ای را برای فرقه رجوی در راستای راهبردهای گروه اقدام علیه ایران قائل بود. در واقع اگر حتی مسئولین مرتبط با گروه اقدام علیه ایران در واشنگتن یک نقش ضعیف و کمرنگی را برای منافقین در عرصه مزبور در نظر گرفته باشند رجوی ها تمام تلاش خود را خواهند کرد تا به یکی از اجزای اصلی اقدامات چالشی و تنشی علیه ایران باشند. از این رو با قاطعیت می توان گفت منافقین در این باره و برای حضور و پذیرفتن نقش ها و مسئولیت های ویژه عداوت گرایانه علیه ایران در گروه مورد ذکر، از هیچ گونه تلاشی، خواه در شکل جاسوسی و خواه سالوسی و چاپلوسی آن دریغ و مضایقه نخواهند کرد.

دوم اینکه اگر نگاهی گذرا به اهداف مورد نظر ایالات متحده آمریکا از راه اندازی گروه موسم به اقدام علیه ایران بیندازیم به وضوح خواهیم دید که این کارگروه با هدف ایجاد تغییرات در «رفتارهای ایران در داخل و خارج از مرزهای این کشور» شکل گرفته است و این همان شکل و صورت رقیق شده سیاست و برنامه ای است که منافقین در قریب به یک سال اخیر در رابطه با ایران به سمت آن گام برداشته اند؛ بطوریکه می توان گفت همسویی در منافع مشترک میان واشنگتن و فرقه رجوی علیه ایران و ایرانی موجب خواهد شد تا رجوی های، سازمان و گروهک تروریستی شان را در خدمت اهداف این گروه قرار دهند تا از این طریق بتوانند در آینده تصوری شان از قدرت، از غربی ها سهم خواهی کنند و حتی خود را در امر بازیابیِ قدرت و توان سازمانی شان بازتولید کنند.

اما شق سوم این تحلیل به سمت بررسی وضعیت مقبولیت وِجه ی منافقین در کاخ سفید و نسبتی که می تواند برای حضور آنها در این کارگروه ایجاد کند برمی گردد. واقعیت این است که منافقین در دولت کنونی ایالات متحده آمریکا نه تنها در ارتباط با آینده شان مشکلی ندارند بلکه حتی از آنجا که چندین تن از مقامات دولت ترامپ روابط نزدیکی با رهبران فرقه  دارند، منافقین با برنامه های وسیع تری بر علیه ایران و ایرانی کنش می کنند و این تا حد و اندازه ای است که بخاطر نزدیکی به نئومحافظه کاران کاخ سفید مانند جان بولتون مصمم به براندازی نظام سیاسی ایران و حتی القای جهانی آن نیز هستند. با این شواهد مرتبط با منافقین و مراودات آنها با مقامات کاخ سفید است که این موضوع در ذهن شکل می گیرد که گروهک منافقین در مسیر التهاب بخشی به وضعیت داخلی در ایران، در راستای سیاست و راهبرد ساقط سازی و بی ثبات سازی ایران توسط کاخ سفید حرکت می کند. از این رو می توان گفت که مریم رجوی، نسخه مدرن و امروزی ایادی و خادمان ایرانی ایالات متحده آمریکا در تاریخ ایران است که در مقطعی تاریخی کودتای 28 مرداد 1332 را رقم زدند.

کوتاه سخن اینکه اگر چه  ترامپ به عنوان رییس جمهور ایالات متحده آمریکا همواره تاکید کرده است که سیاست های او در قبال ایران براندازی نظام سیاسی نیست و مدعی است که می خواهد نظام ایران را به «تغییر رفتار» وادار کند؛ اما واقعیت این است که تغییر رفتار با موضوع آسیمیله سازی«استحاله» و سپس تغییر نظام مرتبط بوده و منتهی خواهد شد و در این راه گروهک منافقین نیز خواهد توانست با خوش خدمتی های بی حد و حدودشان به آمریکایی ها، پروژه برندسازی بین المللی از سازمان شان را دنبال کنند؛ از این رو کار گروه موسوم به اقدام علیه ایران یک فرصت ویژه و گزینه مناسبی برای باند رجوی ها در نزدیک شدن به مقاصد و اهداف نفاق گرایانه شان محسوب می شود.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9579042&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25