كتاب «تبار ترور» منتشر شد

Tabare Teror

كتاب «تبار ترور» نوشته محمد صادق كوشكي با موضوع مروري بر تاريخچه و كارنامه تروريستي سازمان مجاهدين خلق مستند به اسناد داخلي اين سازمان منتشر شد.

كتاب «تبار ترور» با موضوع مروري بر تاريخچه و كارنامه تروريستي سازمان مجاهدين خلق، به قلم محمدصادق كوشكي، در 480 صفحه مصور، براي نخستين بار از سوي مركز اسناد انقلاب اسلامي وارد بازار نشر شد.

كوشكي دانش آموخته دانشگاه امام صادق (ع)، كه مدرك دكتراي خود را از پژوهشگاه فرهنگ و علوم انساني دريافت كرده در اين كتاب كه يكي از موضوعات طرح تدوين تاريخ انقلاب اسلامي است به موضوعي پرداخته كه اگر چه در رسانه‌ها و تريبون‌هاي رسمي بسيار در خصوص آن قلم زده شده و سخنراني كرده‌اند اما تاكنون مورد پژوهش علمي و تحقيق آكادميك قرار نگرفته بود.

واقعيت اين است كه تا پيش از تدوين ليست جامعي از تعداد شهداي عمليات‌هاي تروريستي سازمان مجاهدين ابعاد جنايات اين گروهك تروريستي براي جامعه مشخص نشده بود و اگرچه در همه منابع تاريخي سخن از تعداد بسيار زياد شهداي ترورهاي منافقين ذكر مي‌شد اما به طور دقيق و مبتني بر يك تحقيق علمي اعلام نشده بود كه از 30 خرداد 1360 تاكنون بيش از 12 هزار نفر از شهروندان بي‌گناه كشورمان قرباني اقدامات تروريستي اين گروهك شده‌اند.

كاري كه محمد صادق كوشكي مبادرت به انجام آن كرده است بررسي مستند اقدامات تروريستي اين گروهك بر اساس شواهد غير قابل انكاري است كه از ميان برگ‌هاي تاريخ و اعترافات سران و ديگر اعضاي اين گروهك برجاي مانده است.

اگرچه امروز اين گروهك تروريستي با راهبردي كه از استكبار جهاني دريافت كرده سعي مي‌كند ماهيت گذشته خود را به كلي منكر شود اما در خلال سطور و صفحات اين كتاب به اسناد غير قابل انكاري برمي‌خوريم كه نشان از عمق سبوعيت اين فرقه دارد. كوشكي در تلاش سه ساله خود با بررسي نشريات و ديگر منشورات رسانه‌اي اين گروهك تروريستي مانند اعترافات راديو تلويزيوني منافقين كدهايي را مبني بر پذيرش عمليات‌هاي تروريستي منافقين از سوي آنها استخراج كرده و بدون هيچ پيش‌داوري و قضاوتي مقابل ديدگان خوانندگان خود قرار داده است.

كتاب «تبار ترور» شامل دو بخش مجزا است:

در بخش اول كتاب با عنوان "تاريخچه سازمان مجاهدين خلق" كه حجمي در حدود يك سوم از كتاب را به خود اختصاص داده است نويسنده به بررسي پيشينه سازمان پيش از انقلاب اسلامي، ‌فرآيند تغيير ايدئولوژيك، پيامدهاي تغيير ايدئولوژيك و عملكرد اين سازمان در جريان وقوع انقلاب پرداخته و اين موضوعات را از منظر اسناد و مدارك معتبر تاريخي مانند مطبوعات، منشورات و ديگر مستندات تاريخي مورد بررسي قرار داده است.

در بخش دوم از كتاب «تبار ترور» كه حجمي حدود دو سوم از كتاب را شامل مي‌شود، بررسي كاملي از دلايل، زمينه‌ها، و چگونگي ورود سازمان به فاز نظامي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بخش از كتاب همچنين به نقل از نشريه پيام مجاهد، ارگان رسمي سازمان مجاهدين خلق ايران(منافقين) يك يك عمليات‌هايي كه از سوي اعضاي اين گروهك عليه شخصيت‌هاي سياسي و مردم عادي صورت گرفته است ذكر شده است.

در مورد كتاب «تبار ترور» آنچه كه حائز اهميت است اينكه تاكنون سابقه نداشته است كه پژوهشي مبتني بر آنچه كه در نشريه پيام مجاهد و ارگان رسمي اين گروهك منتشر شده، صورت گيرد. نطقه قوت اين كتاب در حقيقت بخش اعظم آن چيزي است كه بدون هيچ توضيح و تفسيري از سوي پژوهشگر به همراه گراور اصلي صفحه مربوطه به مطلب نوشته شده در پيام مجاهد، درج كرده است.

سازمان مجاهدين خلق اگرچه امروز مي‌كوشد خود را از پيشينه تروريستي خود جدا كند و اگر سران آن اعلام مي‌كنند كه اين وقايع مربوط به قرن گذشته است اما به هيچ رو نمي‌توانند آنچه از اقدامات و سوابق خود را كه روزي بدان مباهات مي‌كردند و جزئيات آن را با آب و تاب فراوان در نشريه شان منشر كرده‌اند، منكر شوند.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9917819&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25