فراتر از امنیت ملی برای مبارزه با تروریسم

Tayebi

مبارزه با تروریسم، تنها مبارزه نظامی نیست و جنس این نوع مبارزه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی است. بنابراین ابعاد مبارزه علیه تروریسم وسیع است. به نظر می‌رسد مبارزه از جنس فرهنگی و مذهبی علیه تروریسم می‌تواند بسیاری از آرمان‌های آن را زیر سوال ببرد و نتیجه‌ای به عکس داشته باشد. این نوع مبارزه می‌تواند قائله تروریسم را تا حدودی ختم کند. در این راستا مبارزه اقتصادی علیه تروریسم می‌تواند موثر واقع شود و این به آن معناست که اگر مبادی تامین مالی تروریسم بسته شود باز این قائله ختم می‌شود. از طرفی توازن اجتماعی و رفاهی و بستر فکری جامعه اگر در سطح استانداردی قرار بگیرد راهبرد مناسبی برای مبارزه با تروریسم خواهد بود و در کنار همه اینها هدایت‌گر و زمینه‌ساز تحقق مبارزات موثر علیه تروریسم مبارزه سیاسی علیه تروریسم است. در این میان ایجاد فضای آرامش و امنیت و نگاه صلح آمیز می‌تواند تروریسم را در هر زمان در نطفه خفه کند و این مهم نیازمند تدابیر ویژه تابعان حقوق بین‌الملل است. در این راستا فضای امن در قلمرو حاکمیتی هر کشور می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای مهار مخاطراتی از جنس تروریسم فراهم سازد و این امری ضروری است اما کافی به نظر نمی رسد.

امنیت ملی فضای مناسب برای پرداختن به منافع مشترک بین المللی را فراهم کرده است آنچنانکه امنیت ملی بر نزدیکی فعالیتهای داخلی و خارجی کشورها تأکید می‌کند. اما اگر برای ثبات امنیت ملی و بین المللی تلاش نشود هدف بزرگ مبارزه با تروریسم به نتیجه نمی رسد و اعضای جامعه بین المللی متضررین بزرگ این واقعه هستند و اینچنین می‌شود که تعارضات در نظام بین الملل جلوه می‌کند و قدرت‌های به‌اصطلاح آزاد و صاحب دموکراسی به اقدامات یکجانبه دست زده و فضای امن منطقه‌ای و بین المللی را ناامن می‌کنند و این بستری مناسب برای رشد تروریسم مداخله گر خواهد بود. بنابراین با وجود همکاریهای بین المللی و ایجاد زیر ساختهای حقوقی لازم در عرصه ملی و اجرای قوانین در عرصه بین المللی می‌توان تروریسم را مهار کرد و خط بطلانی بر رویه ترور کشید چرا که تروریسم خود محصول دموکراسی آزاد و پرورش یافته عقاید کور و تعصبات جاهلانه است. با این وصف نظام بین الملل بر پایه حقوق بین الملل بایستی حد تعادل را رعایت کند و از عوامل تهدید کننده امنیت ملی و بین المللی بر حذر باشد و عوامل و پدیده‌های تهدید کننده را بی اثر سازد.

در هر حال به نظر می‌رسد همکاریهای مستمر بین‌المللی در جهت مقابله با تروریسم نوید بخش پایانی بی‌برگشت برای گروه‌های تروریستی باشد و این همکاری‌های مستمر قطعاً جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی خواهد بود آنچنانکه ماده نخست منشور ملل متحد بیان می‌دارد: «حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور؛ به عمل آوردن اطلاعات جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات ضد صلح، و ...» و نکته مورد اهتمام این که تمهیدات امنیتی موقت و در ادامه تمهیدات دائم بر مبنای فصل هفدهم منشور ملل متحد در جهت مبارزه گسترده با تروریسم و احیاناً تحرکات بر علیه بشریت بایستی صورت پذیرد.

 

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9727146&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25