غائله چهاردهم اسفند۱۳۵۹(28)

انجام امور و برنامه ریزی های دراز مدت ، برای کشور انقلابی در سایه استحکام دولت جمهوری اسلامی است ، گروه های یاد شده و شخص آقای بنی صدر در عمل و گفتار کوشش دارند دولت منتخب مجلس را از اعتبار انداخته و تضعیف نمایند

Bani Sadr

• جبهه ملی

در مبارزه با جناح مکتبی از همه نیروهای این طیف قاطع ترند ، محافظه کاری و ملاحظاتی از نوع بنی صدر و حزب ملت ایران در مورد آنها کمتر صادق است . در زمینه ارتباط با سایرگروه ها و شخصیت های ملی و مذهبی از دیگران فعال ترند .

سنجابی در میان آنها و همچنین در میان سایر نیروهای اتحاد بزرگ ملی از اعتبار و احترام برخوردار است . جبهه ملی در میان بازار تهران ، آذربایجان ، اصفهان ، کرمانشاه ، عشایر غرب نفوذ و پایه دارد . با رئیس جمهور رابطه صمیمانه دارد ، روابط حزب گذشته خود را با آقای شریعتمداری حفظ و یا مجدداً احیا کرده اند ...

تصور می رود خوانندگان از ورای این گزارشات استنباط نموده باشند که بنی صدر با دست خود در چه ورطه هولناکی فرو رفته بود و چگونه خود و دیگران را بازیچه ناچیز و بی مقداری در دست گروهی خائن و مائوئیست و بی وطن و کافر قرار داده بود . همه دست اندر کاران می دانستند و ناظر بودند و به این خاطر که مبادا با هیاهوی دیگری خاطر امام آزرده گردد ، سکوت می نمودند .

در اینجا عین نامه شهید محمد منتظری را به امام نقل می کنیم تا بلکه گوشه ای از رنج های نهفته فرزندان عزیز انقلاب را در این دوران سیاه بازگو کرده باشیم :

بسم الله الرحمن الرحیم

" رهبر عظیم الشأن ، امام خمینی دام ظله العالی

پس از سلام ناقابل ، چندی است که می خواستم به خدمت شرفیاب شوم و مطالبی عرضه نمایم ، ولی بهتر دیدم که مطالب خود را بنویسم و اینک مختصری از مطالب که نتیجه یک سلسله بررسی ها با برخی برادران است به خدمت تقدیم می گردد .

این جانب تا کنون برخوردی با برادر آقای بنی صدر رئیس جمهور نداشته و سالهاست از نزدیک با ایشان آشنا می باشم . در این مدت همکاری های گوناگون با ایشان داشته و تأییدشان می کردم ، با کمال تأسف مسائلی مشاهده می شود که بسیار نگران کننده است و نمی توان بی تفاوت بود .

1. در شرایط کنونی عملاً دسته های ذیل هماهنگ عمل می کنند : دفتر ریاست جمهوری ، دفاتر هماهنگی با رئیس جمهور ، جبهه ملی (حزب ایران ، حزب پان ایرانیست) ، مجاهدین خلق ، نهضت آزادی ، مائوئیست ها و خط چین (که البته طرفداران چین در ایران یک قسمت در اطراف ایران چون کومله فعالیت های نظامی دارند و یک قسمت در مرکز ایران به فعالیت های سیاسی اشتغال می ورزند) و ... روزنامه های انقلاب اسلامی ، میزان و عدالت و رنجبر (ارگان مائوئیست ها) و ... در بسیاری مواضع هماهنگی دارند .

2. در رابطه با ارتش ، علیرغم این که بر اثر سیاست های اسلامی خردمندان حضرت عالی و روحانیت اصیل از پیش و پس از پیروزی انقلاب تا کنون توده های مردم و ارتش را برادر دانسته و خوش رفتاری کامل دارند ، انسجام آن در مسیر مبارزات ضد استعماری محفوظ و بدین منظور که اندک افراد سالم ، اندک اندک تصفیه و افراد ناوارد در خط اسلام و انقلاب اسلامی هدایت بشود ... این گروه ها و بیشتر آقای بنی صدر برخورد کرده که به آنان قبولانده شود که تنها این تیپ ها حامی ارتش هستند ، این سیاست ؛

گو این که در کوتاه مدت برخی از افراد ارتش را جذب می کند ، ولی در دراز مدت بر اثر ایجاد حساسیت های کاذب، ارتش را از حمایت توده های میلیونی محروم می سازد و بالمال به زیان ارتش تمام می شود و اصولاً این روش ها ارتش را به ناحیه ای انحرافی سوق می دهد .

3. انجام امور و برنامه ریزی های دراز مدت ، برای کشور انقلابی در سایه استحکام دولت جمهوری اسلامی است ، گروه های یاد شده و شخص آقای بنی صدر در عمل و گفتار کوشش دارند دولت منتخب مجلس را از اعتبار انداخته و تضعیف نمایند .

علاوه بر این که در انتخاب باقیمانده وزرا کارشکنی می شود ، طوری تبلیغ می کنند که بسیاری مشکلات کنونی جامعه مولود این دولت می باشد . آقای رئیس جمهور در سخنرانی اصفهان خود حتی برخی از افراد ماجراجو را عمال حقوق بگیر دولت می خواند و خطاب به مردم که حقوق خود را بگیرند و به دنبال آن برخی اعتصابات در اصفهان .

این سیاست منجر خواهد شد که ضد انقلاب و سیاست های خارجی جرأت کارشکنی بیشتری را نسبت به دولت در اداره امور به خود بدهند و بسیاری از مردم را که بایستی جذب قدرت اسلامی شوند ، در حالت بی تفاوتی و انتظار نگه می دارد و اینها خود بخود به سقوط اولین دولت انقلابی منجر می شود و حتی اخیراً مقامات سنای آمریکا بر حسب گفته صدای آمریکا دولت کنونی را دولت موقت خوانده اند .

4. در جریان حل مسئله گروگان گیری جاسوسان آمریکایی علیرغم این که اگر گروه های یاد شده با اصل آن مخالف بوده در حل سریع آن شتاب داشتند و سرانجام مجلس و دولت مسئله را حل کرد ، بلافاصله پس از حل به شکلی تبلیغات خصومت آمیز دارند که شرم آور است .

اصولاً دو انگیزه برای این تبلیغات وجود دارد : 1) انگیزه گروهی و کارشکنی علیه دولت و تضعیف آن . 2) انگیزه بالاتر لجن مال کردن اقدام عظیم ضد آمریکایی متبلور در گروگان گیزی که به دست دانشجویان مسلمان صورت پذیرفت ، پیش خلق الله که دیگر کسانی به خود جرأت ندهند چنین موضع گیری و اعمال ضد آمریکایی داشته باشند .

در این مورد نیز سناتور پرسی رئیس کمیسیون خارجی آمریکا اعلام کرد که بایستی ایران را آنچنان مجازات کرد که دیگران به خود اجازه این کار را (گروگان گیری) ندهند ، در صورتی که مبارزات ضد امپریالیستی در متن انقلاب اسلامی ما بوده و هست .

5. اکثریت مطالب ارگان ها و دستجات یاد شده در حمله به سپاه پاسداران ،دادگاه های انقلاب و بزرگ کردن برخی نقاط ضعف خلاصه می شود . در رابطه با این مطالب ، هم ادله فراوان وجود دارد و هم می توان حدس زد که نیروهای مزدور اطراف چه دستجات و کسانی جمع می شوند . نتیجه این که اگر آمریکا بخواهد جناحی را تأیید کند مشخصاً واضح است چه جناحی را تقویت می کند .

با توجه به ضعف هایی که هم اکنون در آقای بنی صدر رئیس جمهور وجود دارد و در جلسات متعدد و در جریان جنگ ایران و در روحیه وی مشاهده کردم ، می توان آینده این دستجات را و شخص آقای بنی صدر را به دقت پیش بینی کرد .

حضرتعالی خودتان به خوبی به یاد دارید که در دوران سال های 54 تا پیروزی انقلاب ، همه سران نهضت آزادی و جبهه ملی و برخی دیگر به جز آیت الله طالقانی مرحوم تا چه حد خود را در مقابل آمریکا و حتی شاه باخته بودند و آثار آن در زمان دولت موقت به چشم می خورد .

به یاد دارم که در اوایل دوران کارتریسم و تیپ فریب خورده حقوق بشری ها در ایران (که تظاهرات علیه ورود کارتر به ایران را هم مانع شدند) حتی به اتفاق بنی صدر و دیگران نامه ای از پاریس جهت آقای بازرگان مبنی بر خطر آمریکا و اعتراض به سیاست همگام با آمریکا ارسال داشتیم . دوستان امضا کننده به جز آقای بنی صدر زودتر در دام بازی های آمریکا افتادند ، هم به انقلاب اسلامی با تمام ابعاد داخلی و جهانی اش خسارت هایی وارد آوردند و خود هم تقریباً ساقط شدند .

اکنون هم نوبت آقای بنی صدر شده که اگر یک دفعه تحول کیفی و جهش در ایشان پیش نیاید و به اضافه تیپ های هماهنگ با ایشان ، هم آینده ای شرمسار در انتظار آقای بنی صدر است و هم در صورت اجازه رشد بیشتر به تیپ های هماهنگ با ایشان ، آینده انقلاب اسلامی را خطری عظیم تهدید خواهد کرد .

اگر به سرعت برای از میان بردن واقعیت های تلخ موجود اقدامات جدی به عمل نیاید و از طرف دیگر با این که همه چیز در دست قدرت و اراده الهی است ، ولی حضرتعالی دوران پس از خودتان را هم حتماً در نظر دارید ، اگر از همین اکنون در صدد چاره های انقلابی نباشیم ، آنگاه آیا هوای نفسانی ضد انقلاب داخلی و غارتگران بین المللی و در رأس آن آمریکا پاسخ انقلاب اسلامی ضد امپریالیستی را به شما و توده های میلیونی نخواهند داد ؟

یک سلسله پیشنهادهای سریع به منظور جلوگیری از خطرهای کنونی و خطر عظیم آینده به فکر ما می رسد که اگر اجازه بفرمایید به خدمت شرفیاب و عرضه بداریم .

والسلام . محمد منتظری ، 10/11/59

دفتر هماهنگی صرف نظر از این که با مائوئیست ها و ضد انقلابیون ارتباط داشت با احزاب دمکرات و کومله نیز ارتباطاتی بهم زده بود ، چنان که در روز 14 اسفند از ایادی آنان در دانشگاه دیده شدند .

عین نامه آقای نجف یوسفی مسئول آموزش و پرورش دیوان دره در اینجا منعکس می گردد :

" به : دادستانی کل کشور آیت الله موسوی اردبیلی

احتراماً :

اینجانب نجف یوسفی مسئول آموزش و پرورش دیوان دره (کردستان) یکسری از مشاهدات خود را برای آن مقام مسئول بازگو می نمایم .

در جریان پنجشنبه 14 اسفند در دانشگاه تهران ، واقعیت هایی وجود دارد که بر همگان مشخص و معین خواهد شد و می رساند که گروههای ورشکسته ضد انقلاب کردستان (کومله ، دمکرات ، پیکار) در این جریان مستقیماً نقش داشته اند .

شنبه 16 اسفند اینجانب جهت کارهای اداری به تهران عزیمت کردم ، بر حسب تصادف در جلوی دانشگاه تهران یکی از دبیران حزب منحله دمکرات شاخه دیوان دره به نام عباس سالمی را به اتفاق خواهرانش مشاهده نمودم ، ایشان فعلاً فراری در کوه می باشد ، ولی متأسفانه به دلیل درست سرکوب نکردن ضد انقلاب در منطقه ، افرادی مانند ایشان در جلو دانشگاه ظاهر شده و در به وجود آوردن حادثه 14 اسفند نقش مهمی را ایفا می کند .

قطعاً امثال ایشان که تعدادشان کم نیست در این جریان دخیل بوده اند و اگر لازم بوده برای شهادت این مسئله هم بنده و هم خواهر و برادر نامبرده حاضریم ."

این نامه را آقای " ع.ص " یکی از دبیران مشغول در دبیرستان های کردستان برای نگارنده آورده ، از ایشان تحقیق نمودم ، ایشان ادعا داشتند :

" در روز 14 اسفند برادر عثمان فتحی نیز جلوی دانشگاه دیده شده است و آقای یوسفی ، عباس سالمی را به همراه خواهرش دیده است و خواهرش که سمت معلمی دارد روز پنجشنبه 14 اسفند از مدرسه غایب شده است و آن روز در تهران به سر می برده است.

چون مسئله اهمیت حیاتی داشت به دیوان دره عزیمت نمودم از آقای نجف یوسفی در منزلش تحقیق نمودم ، ایشان عقیده داشت با تحقیقاتی که در محل نموده ام گروهی کرد مسلح به همراه عباس سالمی به تهران عزیمت نموده اند و حتی عثمان فتحی هم در تهران است و با مجاهدین همکاری نزدیک دارند و در آن روز بیش از این نتوانستم ارتباط عثمان فتحی و عباس سالمی را با 14 اسفند بیابم ، ولی کمتر از یک ماه بعد در روزنامه انتشار یافت : بخشدار و رئیس آموزش و پرورش دیوان دره به وسیله ایادی دمکرات ها شهید شده اند ."

 

و باز برای این که دقیقاً روابط این گروه به اصطلاح وحدت بزرگ ملی آشکار گردد ، یکی از گزارش های دیگر این گروهک ها را ارائه می دهیم :

" کار روی شخصیت ها و گروه های استقلال طلب .

در چند ماه گذشته فعالیت گسترده و همه جانبه ای به منظور ایجاد تماس و نزدیکی با شخص و گروه های استقلال خواه و ضد انحصار طلب (چه از طریق بخش روابط خارجی حزب و چه در مناطق) سازمان داده شده ...

ترتیب چند ملاقات با صادق قطب زاده و توسعه روابط متقابل تا حد تبادل نظرهای طولانی و ترتیب دیدارهای منظم با دکتر سنجابی و سایر رهبران جبهه ملی در محیطی کاملاً صمیمانه تا حد طرح لزوم همکاری های عملی از جانب آنان و انجام چند دیدار و تبادل نظر دوستانه با داریوش فروهر و رهبران حزب ملت ایران ، گفتگو و مشورت های مرتب با همکاران و مشاورین بنی صدر ، دیدار یک ساعت و نیمه با بنی صدر ؛

انجام چند گفتگو با رهبران جبهه میهنی کردستان و عراق ، حفظ تماس مداوم با شمس آل احمد ، ملاقات با نوبری ، دیدار با علی اصغر حاج سید جوادی ، ملاقات دوستانه با معاون وزارت ارشاد ملی ، ملاقات با آیت الله زنجانی ، دیدار با رهبران اتحاد چپ و چندی از روشنفکران منفرد ، افرادی از جامعه سویالیست ها ، از جمله فعالیت رفقای این بخش را تشکیل می دهد ...

ضمناً دیداری با رادمنش که با سیاست های باند کیانوری مخالف است و روی خط کمونیستی اروپایی است ، انجام گرفت ، ملاقات و دیدار با سران عشایر و توضیح خط مشی حزب و قبول نسبی آن از طرف آنها ."

خواهیم دید در نهایت دفتر همکاری یا هماهنگی به وسیله گروهک ها خود را آماده مبارزه های مسلحانه با گروه به اصطلاح سنت گرا و انحصار طلب می نمود که نتایج آن صف بندی و تجهیزات را در اواخر حضور بنی صدر از 14 اسفند به بعد به خصوص 25 و 26 خرداد و بعد از آن دیدیم .

قصد دفتر به ظاهر ایجاد جبهه بزرگ اتحاد ملی با پیوستن گروه های مائوئیستی ، ملی گراها ، مجاهدین ، لیبرال ها و حتی سلطنت طلبان ، در باطن جز ایجاد جبهه بسیار خطرناک بر ضد روحانیت مبارز و انقلاب نبوده است .

برای روشن شدن مطلب توجه شما را به اظهارات چند نفر از مطلعین جلب می کنیم و باز می پردازیم به ارائه چند گزارش داخلی از گروهک های مائوئیستی :

آقای الف.ت در اظهارات خود می گوید :

" آقای رجوی همیشه در تماس با دفتر بنی صدر با تلفن های 614694 ، 616417 و 66086 با آقای شمالی تماس می گرفت و هر وقت مجاهدین و دیگر احزاب مخالف روحانیت در دفتر جمع می شدند گفتگویشان بر سر ضد روحانیت و حزب جمهوری بود .

سرپرست دفتر هماهنگی زنوزی بود ، اسلامی از تلویزیون ، زارع از روزنامه انقلاب ، دکتر قرچه برص ، دکتر میرزایی از دفاع غیر نظامی ، نماینده روزنامه میراث و نماینده احزاب با هم همکاری می کردند ، روزی در حدود چهل نامه از گروهک ها به این دفتر می رسید ."

ع.خ می گوید :

" دفتر با مجاهدین ، جبهه ملی ، حزب رنجبران ، گروه ایران امروز ، نهضت آزادی ، فدائیان خلق ، جاما همکاری دارد و مکرر دیده ام اشخاص مختلف از این احزاب با دفتر آمد و رفت دارند و نشریات این گروه ها به دفتر واصل می شود .

با نمایندگان احزاب تا به حال چند جلسه داشته ، جلسه ها با حضور دکتر جمشیدی ، ورشوکار ، بابایی ، طائفی ، معتمدی ، نیکو ، شاه حسینی ، شانه چی ، مؤمنی ، رادنیا ، سلامتیان ، غضنفرپور ، سعید سنجابی ، گل کار ، گودرزی ، افشار و نمایندگان احزاب تشکیل می شود ."

غائله چهاردهم اسفند۱۳۵۹(27)


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9493018&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

  مطالب پربازدید سایت

  دانش‌ آموز بسیجی

  شهید جعفر کلهری

  طلبه فعال استان گلستان

  شهید سید کریم شهید حسینی

  در یادواره شهید هاشمی‌نژاد بیان شد

  شهید هاشمی‌نژاد مبارزی کامل و جامع بود

  مهدی عسکری؛ بنیاد هابیلیان

  خیانت منافقین در دفاع مقدس

  دانش‌آموز تهرانی

  شهید مسعود افتخاری

  دکتر مصطفی انتظاری‌هروی؛ بنیاد هابیلیان

  صلح ظاهری، برای جنگ واقعی

  جدیدترین مطالب

  سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد، روزنامه فرهیختگان

  منافقین و اسرای جنگی ایران

  دکتر کبری صالحی‌جاوید؛ بنیاد هابیلیان

  فراز و فرود روابط گروهک منافقین با عراق

  در یادواره شهید هاشمی‌نژاد بیان شد

  شهید هاشمی‌نژاد مبارزی کامل و جامع بود

  مهدی عسکری؛ بنیاد هابیلیان

  خیانت منافقین در دفاع مقدس

  کودک یک ساله‌ای که ترور شد

  شهید هایده علی‌بیگی

  محمداسماعیل شیخانی؛ بنیاد هابیلیان

  نگاهی به کارنامه ارتباطات بین‌المللی منافقین

  دانش‌ آموز بسیجی

  شهید جعفر کلهری

  منافقین جزئی از سیستم جنگی صدام

  شکست روحیه مقاومت با ابزار «ترور»

  مهر 1359
  شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه