دستاوردهای یک تصمیم تاریخی

Nafegh 1

در جریان اداره اردوگاه اشرف به نیروهای عراقی مسائل و مواردی وجود دارد که بیش از گذشته باید به آنها پرداخته شود :

الف – بسیاری از نیروهای محصور درا شرف سالهاست که خواهان خروج از اردوگاه اشرف و رفتن به دنبال سرنوشت خود هستند و این واقعیتی است که همواره از جانب سران فرقه رجوی انکارشده و نیروهای ناراضی نیز مجبور شده اند بارها و به طرق مختلف در تلویزیون باند رجوی لبخند به لب از مقاومت بگویند و در نوشته هایی که به نام آنها در سایت های زنجیره ای منافقین درج میشود شدیدا این مساله را تکذیب کنند واز " مقاومت تا پای جان " حرف بزنند . اما این انتقال چیزی ورای همه تصمیمات و خواسته های سران باند اشرف است . تعداد زیادی از نیروهای موجود در اشرف سالهای سال در دل خود آرزو می کردند روزی از راه برسد که اتحاد میان سرکردگان باند با آمریکایی ها از بین برود یا لااقل سست شود . این افراد حداقل از زمان فرار مسعود رجوی و احاطه آمریکایی ها بر اردوگاه اشرف این خواسته را در نهانخانه دل خود داشته اند و این مساله همواره وجود داشت تا چندی پیش که خبر فوق الذکر اعلام شد .

چیزی که معلوم است قطعا دراین بین سران فرقه این احتمال رامی دهند که با اعلام این خبر فاز ریزش نیرو بیش از پیش تقویت شود و از آنجا که در سرنوشت و قاموس خودهیچ گاه نمی بینند که بتوان با دولت عراق وارد معامله شد ، این احتمال را می دهند که با تسلط دولت عراق و ارتش این کشور بر اردوگاه اشرف ممکن است عده زیادی از نیروهای موجود دراشرف – با کم شدن اهرم بازدارندگی سران باند – تقاضای جدایی بدهند و بخواهند به طریقی از عراق خارج شوند . امیدواری آن عده از نیروهایی که در طول سالهای همپالگی سران باند رجوی با آمریکایی ها خود خوری کردند و برای سالهای آزادی چشم انتظار ماندند کم کم در حال تحقق است . بنابراین این احتمال وجوددارد که سران فرقه در حالی که دراروپا نا امیدانه تلاش می کنند و به دنبال امتیازدادن به پارلمانترها هستند و راهپیمایی های 30 - 40 نفره به راه می اندازند ، از طرفی هم بخواهند تا قبل از اینکه این انتقال صورت گیرد یک تعهد بلند و بالا و به اجبار از نیروهای خود بگیرند ؛ تعهدی که قطعا مخفیانه خواهد بود و در طی آن از این نیروها می خواهند با ورود و کنترل عراقی ها براشرف به هیچ عنوان تقاضای خروج از عراق را به صلیب سرخ ندهند و بر آرمانهای وارفته مسعود رجوی باقی بمانند . البته همانگونه که تاکنون نیز گفته شد احتمال این مساله که نیروهای محصوردر اشرف برای خود سوزی و خودنمایی دربرابر سازمانهای حقوق بشر و در برابر چشمان جامعه جهانی تحریک شوند زیاد است زیرا واکنش های شدیدا هیستریک سران بی عقل باند رجوی تاکنون نانجیبانه تصمیم های زیادی از این دست گرفته است و نیروها را نیز به پیروی از این دستورات مجبور ساخته است .

ب – عملکردها نشان می دهد درصد بسیار بالایی از کسانی که در اشرف به طرق مختلف جمع شده اند، به سیاست های تفرقه افکنانه و خراب کارانه رجوی اصلا اعتقادی ندارند . در این بین باید از جبریتی صحبت به میان آورد که در زمان حکومت صدام بر اردوگاه اشرف حاکم بوده است ، جبریتی که به دنبال آن نیروهای محصوردر اردوگاه های منافقین مجبور بودند گوش به فرمان رجوی باشند و به دنبال آن قیام کردها و انتفاضه جنوب را سرکوب کنند ، مردم عراق را شکنجه کنند ، گورهای دسته جمعی ایجاد کنند و به خواسته های ناحق رجوی و صدام گوش فرا دهند . امروز اما یکی از مسائل بزرگی که به عنوان دغدغه مردم عراق در مورد منافقین در آمده این است که باید با منافقین برخورد جدی صورت گیرد چرا که آنها قاتلان مردم عراق هستند و طبیعتا باید مجازات شوند .

ج – مساله دیگری که با انتقال اختیار اردوگاه اشرف از نیروهای آمریکایی به نیروهای عراقی باید مد نظر قرا گیرد ورود جریان آزاد اطلاعات و اخبار به اردوگاه اشرف است . مساله ای که در طول سالهای سال اسارت عده ای در اردوگاه اشرف وجود داشت این است که نیروهای موجود در اشرف در ایزوله کامل اطلاعاتی و خبری به سر می بردند و با جریان آزاد خبری و اطلاعاتی بیرون از دنیای اشرف آگاهی و آشنایی نداشتند . رجوی به جز تلویزیون سازمان اجازه کسب خبر و اطلاعات از هیچ طریقی را به نیروهای خود نمی داد . او می دانست که با باز شدن دریچه های نفوذ اخبار و ا طلاعات از جامعه آزاد خبری بیرون ِ از اشرف به داخل، بسیاری از تئوری های او رنگ خواهد باخت و او مدت زیادی نخواهد توانست نیروهای دربند اشرف رابرای ماندن با خود همراه سازد . از این رو باید به این نکته توجه داشت که جریان آزاد اطلاعات و اخبار یکی از ضرورتهای بسیار مهم اردوگاه اشرف است و نیروهای عراق باید این جریان آزاد را برای نیروهای محصوردر اشرف فراهم سازند . قطعا این جریان به نیروهای اشرف کمک خواهد کرد تا برای رفتن از اشرف به دنیای آزاد، بهتر و با آرامش و مقایسه بیشتری تصمیم گیری کنند . اشرف سالهاست که از جریان آزاد اطلاعات و اخبار محروم است و سران فرقه همواره در تلاش بوده اند تا با جریان سازی در خصوص اخبار و اطلاعات ، راه خود را برای سرکوب ایدئولوژیک دراشرف بیش از پیش هموار و آماده سازند .

د – دولت عراق باید این نکته رامد نظر قرار دهد که با در اختیار گرفتن اردوگاه اشرف باید یکی از چشمه های توطئه برعلیه عراق را به خوبی کور کند . دراین راستا دولت عراق باید این مساله را مد نظر قرار دهد که تمامی تجمعاتی که دراشرف با کارگردانی و تهیه کنندگی سران باند رجوی برگزار می شود تعطیل شود . این مساله برای حفظ امنیت ملی و کیان عراق ضروری به نظرمی رسد . ارتباطات تروریستی منافقین با امثال عدنان الدلیمی ، صالح المطلک و البته گروه القاعده کاملا قطع شود و ورود و خروج منافقین به اشرف کاملا تحت نظارت و کنترل نیروهای عراقی درآید . اشرف یکی از مراکز اصلی تربیت و آموزش نیروهای القاعده و تروریستهای اسم و رسم دار و خرابکار درعراق است بنابراین دولت عراق باید تمامی منافذ ورود و خروج کنترل نشده اشرف را بر روی منافقین ببندد . با این روش حمایت های مالی سازمان از افرادی همچون صالح المطلک و عدنان الدلیمی از بین خواهد رفت و از طرفی نیز سازمان حامیان خود را در پارلمان عراق از دست خواهد داد و سرانجام اینکه با این انتقال اوضاع و احوال امنیتی استان دیالی به نحو بسیار زیادی رو به بهبودی خواهد نهاد و درصد بسیاری از آشوب ها و فتنه ها در عراق کنترل خواهد شد .

ه – از آنجا که سران فرقه رجوی در مواقع خطر و سختی نمی توانند اختیار عقلانی برای تصمیم گیری داشته باشند این مساله محتمل است که همچون سرکرده خود – مسعود رجوی – دست به اقدامات عجیب و قریب بزنند . یکی از این اقدامات ممکن است فرار سرکردگان اشرف از اردوگاه اشرف همچون مسعود باشد و این مساله بی شک از ترس مجازات ناشی می شود .


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9934057&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25