کشف سلاح توسط مأموران پاسگاه ژاندارمری جزیرۀ مینو

مرداد 1358
303030
تاریخ: 1358/05/28

شهر: Minushahr, Iran

مأموران پاسگاه ژاندارمری جزیرۀ مینو از یکی از ساکنان این منطقه، ۱ قبضه تیربار کلاشینکف با ۶۰ فشنگ و ۱ قبضه سلاح کمری با ۱۶ فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، خرمشهر
تاریخ واقعه
1979-08-19
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه تیربار کلاشینکف با ۶۰ فشنگ و ۱ قبضه سلاح کمری با ۱۶ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص129
آدرس
Minoo Island
Minushahr, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25