کشف اسلحه از داخل یک خودرو توسط مأموران ژاندارمری در مسیر بندرعباس

مرداد 1358
303030
تاریخ: 1358/05/02

شهر: Bandar Abbas, Iran

مأموران ژاندارمری در مسیر بندرعباس، از ۱ خودرو ۵ قبضه سلاح غیرمجاز و ۱۷۰ فشنگ کشف و ضبط کردند.

 

شهر
ایران، هرمزگان، بندرعباس
تاریخ واقعه
1979-07-24
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۵ قبضه سلاح غیرمجاز و ۱۷۰ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص107
آدرس
Bandar Abbas
Hormozgan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25