حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به چند روستای خوی

مرداد 1358
تاریخ: 1358/05/01

شهر: Khoy, Iran

افراد مسلح ضدانقلاب، نیروهای چندین پاسگاه از جمله قطور، میرعمر، پیرسوا، یلجوق، رازی، خان و روایان را خلع سلاح کردند. این افراد همچنین مسافرانی را که از جادۀ قطور عبور می‌کردند، به گروگان گرفتند. در جادۀ بند نیز ۱ سرباز هدف گلولۀ ضدانقلاب قرار گرفت و مجروح شد. این افراد در اقدامی دیگر، به چند روستای اطراف منطقۀ قطور حمله کرده، پاسداران مستقر در این مناطق را نیز خلع سلاح کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، خوی
تاریخ واقعه
1979-07-23
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
1
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص106
آدرس
Khoy
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31