منفجرکردن خط لوله انتقال نفت خام و لوله گاز آغاجاری به آبادان توسط عناصر ضدانقلاب

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/16

شهر: Abadan, Iran

گروهی ضدانقلاب طی عملیاتی تروریستی، خط لولۀ انتقال نفت خام و لولۀ گاز آغاجاری به آبادان را منفجر کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، آبادان
تاریخ واقعه
1979-07-07
نوع عملیات تروریستی
خرابکاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
انفجار خط لوله انتقال نفت خام و لوله گاز آغاجاری به آبادان
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص89
آدرس
Abadan
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31