مهندس راه‌وساختمان، در مقابل منزلش هدف گلولۀ فردی ناشناس قرار گرفت

مهر 1359
تاریخ: 1359/07/09 00:00

هراچ همبرچیان، مهندس راه‌وساختمان، در مقابل منزلش هدف گلولۀ فردی ناشناس قرار گرفت و به قتل رسید. چند ماه پیش نیز به او سوءقصد شده بود.

 

شهر
ایران، اصفهان، اصفهان
تاریخ واقعه
1359/07/09
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
esfahan
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31