کشف سلاح توسط پاسداران کمیتۀ دفاع اصفهان

خرداد 1358
تاریخ: 1358/03/11

پاسداران کمیتۀ دفاع اصفهان و کمیتۀ ژندارمری و پاسداران فلاورجان در اصفهان، ۱۳ قبضه تفنگ شکاری، ۱ قبضه کلت و ۴۰۰ فشنگ کشف و ضبط کردند.

 

شهر
ایران، اصفهان
تاریخ واقعه
1358-03-11
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۳ قبضه تفنگ شکاری، ۱ قبضه کلت و ۴۰۰ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص64
آدرس
ایران

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31